onsdag 2 november 2011

Varför är alla så förvånade?

Vilka möjligheter hade Papandreo och PASOK att leda Grekland ur krisen?

Folket protesterar med strejker och gatustrider mot, de med stor möda framförhandlade, EU-kraven om nedskärningar och försämringar. Det är fullt begripligt.

Bakgrunden är att de grekiska politikerna i decennier har lurat folket att statsfinanserna varit OK och att de dolt det katastrofala och snabbt ökande underskottet i statsfinanserna. Politikerna har lånat till löpande utgifter och tagit nya lån för att betala räntorna på gamla lån och till det mesta, bl.a. till Olympiska spelen 2004 - en enorm satsning på idrottsarenor som knappast är lönsamma i dag även om satsningen också innebar en enorm förbättring av infrastrukturen i landet. Inget av de politiska partierna Pasok eller Ny Demokrati är oskyldiga till svindeln.
Och de grekiska medierna har inte kunnat avslöja bluffen, men är idag desto kaxigare.
Därför är det inte konstigt att folk protetserar när de nu tvingas betala skulderna.

Det var först sedan Papandreo och PASOK återfått makten från högern (som regerat mellan 2004 och 2009) som han tvingades avslöja bluffen och inleda det mödosamma arbetet med att få statsfinanserna på fötter igen och att försöka återfå folkets förtroende för politiken.

Under hela krisen har Papandreo inbjudit oppositionen – högern och kommunisterna –till samarbete för att i samverkan rädda landets ekonomi.
Men oppositionen har hela tiden vägrat att samverka med Papandreo och har istället utnyttjat folks missnöje för att störta honom.
Högern har velat tvinga fram nyval men ett nyval skulle bara innebära att Papandreo tvingas avgå. Ingenting i den ekonomiska situationen skulle bli bättre, bara sämre.
Så här långt hade Papandreo, trots allt, rott hem hjälppaketet från Europa.

Men när så även de egna partikamraterna får kalla fötter och slutar att stödja Papandreo ser han nyvalet närma sig.
Det är då han tvingas ta till sin sista chans och slänger ut köttbiten ”folkomröstning” till det uppretade folket.
En folkomröstning skulle, om grekerna röstar ja, ge ”räddningspaketet” legitimitet och Papandreo mandat att fortsätta sitt arbete för Grekland. Ett nej skulle innebära slutet för Papandreo, men detta är ju oundvikligt även utan en folkomröstning. Förslaget om folkomröstning är en sista desperat chansning.

Vad skulle ett nyval, utan folkomröstning, innebära? Skulle en högerregering med stöd av kommunisterna klara av krishanteringen bättre än Papandreo?
Frågan är berättigad eftersom det inte finns några realistiska alternativa förslag till lösningar från oppositionen. Vad skulle landet tjäna på att offra Papandreo?

Vad som är förvånande är marknandens och medias förvåning när förslaget om folkomröstning kommer.
Har man inte sett och förstått den politiska utvecklingen? Är det konstigt att ”folket” tillfrågas?
Hur korkad får marknaden och de politiska kommentatorerna vara?

DN

DN ledareGP
SvD
SvD

Norrköpings Tidningar

Uppsala Nya Tidning

ÖstgötaCorren

Mer om Grekland på denna blogg:
Kina kan hjälpa Grekland

Finanshajarna jagar i Greklands kris

Nyliberal dogmatism om Grekland

Småaktigt och trångsynt

Dogmatiskt och enfaldigt

Högern löser inte krisen

Skattesänkarpolitikens konsekvenser

Vad säger Paggan?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bra skrivet!

Henrik Vallgren

Ann-Sofie Wågström sa...

Hej mycket bra! /Ann-Sofie

Håkan sa...

Hej
Då hittade man nåt intressant när man inte kunde sova ;)

Eftersom du nu skrivit "Kritisera gärna" så .. inlägget var bra och intressant men slutledningen ...

Allvarligt, kan du verkligen påstå att alla/de flesta inom marknaden och de politiska förståsigpåarna är korkade !! för att de inte förutsåg "folkomröstningen" ?

Visst, jag kan förstå att det finns många eventuella utvägar man kan spekulera om för en pressad statsapparat men är det inte lite väl hård slutledning där?

Hade du själv verklig helt säkert klart för dig att det skulle komma till folkomröstning om detta stödpaket !?

Mario Matteoni sa...

Hej Håkan!
Bra påpekat.
Nej jag kunde inte förutspå att Papandreou skulle förelså folkomröstning. Men jag ställer litet högre krav på dem som är välavlönade för att analysera läget och har resurser till detta.
De har stirrat sig blinda på den ekonomiska utvecklingen utan att ta hänsyn till den politiska.
Hur ska ett folk i uppror förmås att betala för ekonomers och politikers finansiella misstag?
Vad som var uppenbart, även för en amatör som jag, var att Papandreou skulle bli tvungen att välja mellan att avgå och lämna över till kaos eller vidta någon åtgärd för att få legitimitet för att fortsätta.
Egentligen är ju folkomröstning i det läget en ganska logisk utgång. Folket ska ju bära bördan och bör därför få möjlighet att ta ställning.
Tidigare har det inte funnits någon att ta ställning till, men nu finns sparpaketet.
Jag tror att det blir ett nej i omröstningen, Papandreou avgår och det på ett eller annat sätt blir en kinesisk lösning.