tisdag 5 juli 2011

Finanshajarna jagar i Greklands kris

När den grekiska borgerliga regeringen, i början av 2000-talet, micklade med statsbudgeten kan den amerikanska banken, Goldman Sachs, med den svenska finansmannen Claes Dahlbäck i styrelsen, ha hjälp till med att snygga till räkenskaperna.
I varje fall om man får tro Financial Times den 13 februari 2010. Goldman Sachs misstänks för att ha arrangerat så kallade valutaswappar i syfte att skjuta fram nödvändiga amorteringar av den grekiska statsskulden.
2009 beslöt den amerikanska centralbanken att utreda Goldman Sachs. Den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke sa då att man tittar på ett antal frågor som relaterar till Goldman Sachs och andra bankers derivataffärer med Grekland.
Bernankes uttalande, skrev Financial Times, kom som en kommentar till att G20 enligt uppgift diskuterade ett förbud mot spekulativ derivathandel.
Enligt internettidningen E24 har allt fler banker med hjälp av kreditderivat positionerat sig för en grekisk betalningsinställelse, vilket kritiker befarar kan bli en självuppfyllande profetia.

Uppgifterna får man se i ljuset av att den grekiska börsen då rasat med 66 procent under 2008 och att den grekiska kursutvecklingen 2010 i lokal valuta i Grekland var minus - 13,6 procent. Som jämförelse kan vi ta Estland som hade +65,7, Lettland +16,8 och Litauen med +8,9.
Många av världens största hedgefonder spekulerar i statsskuldsskriser som i Grekland och andra svaga ekonomier i Euroområdet.
Blankningen har ökat kraftigt. Samtidigt ökar kritiken mot fondernas agerande under Greklandskrisen. Europeiska politiker anklagar hedgefondsföretagen att öka på förtroendekrisen inom finansmarknaden
Lord Turner, ordförande för Financial Services Authority, den Brittiska finansmarknadens tillsynsmyndigheten, vill ha en utredning om spekulativa positioner i finansiella instrument som alltså kan göra vinster på ett prisfall på valuta- och företagslån.
Amerikanska hedgefonder kan ha spekulerat ned euron. Justitiedepartementet i USA har inlett en undersökning av hedgefonder som misstänks ha gått ihop för att driva ned värdet på valutan, uppger The Wall Street journal. Justitiedepartementet har i ett brev krävt in dokumentation och mejl som rör euron från hedgefonder som SAC Capital Advisors LP, Greenlight Capital Inc., Soros Fund Management LLC och Paulson & Co. Samtliga är stora hedgefonder där Soros Fund Management är mest känt i Sverige efter George Soros kronspekulationer 1992 som fick EMU-samarbetet på fall och den svenska kronan att flyta fritt.
Enligt The Wall Street journal i mars 2010 fanns det indikationer på att stora hedgefonder ”gått ihop” för att spekulera ned euron. Under flera möten och “idea dinners” hade förvaltarna talat om att eurons växelkurs förväntades falla jämfört med dollarn. Och en SAC-förvaltare som spekulerat mot valutan uppmanade även andra att göra samma sak.
Det amerikanska justitiedepartementet genomför en större granskning av finansmarknadernas säkerhetssystem med anledning av den grekiska finanskrisen. Kritiker hävdar nämligen att hedgefonder och banker i USA och Europa har förstärkt den finansiella krisen i de sydeuropeiska länderna genom att använda derivatinstrument för att dölja skuldsättningen.
Enligt Federal reserves ordförande Ben Bernanke utreder även den amerikanska centralbanken derivathandeln som amerikanska firmor gjort med Grekland. Granskningen ska enligt WSJ gälla Goldman Sachs och andra stora företag.

Finns det någon svensk ekonomijournalist som följer utvecklingen och kan rapportera om den?

1 kommentar:

Mobil Funding Limited sa...

God dag,

Vi är en legitim och ansedd penninggivare. Vi lånar ut pengar till personer som behöver ekonomiskt stöd, vi ger lån till personer som har en dålig kredit eller behöver pengar för att betala sina räkningar för att investera i affärer. Så söker du efter ett brådskande lån? Du behöver inte oroa dig för att du är på rätt ställe, vi erbjuder lån till låg ränta på 3%, så om du behöver ett lån förväntas du bara kontakta oss via den här mejladressen: mobilfunding1999@gmail.com

LÅNAN APPLICERINGSINFORMATION NÖDVÄNDER FRÅN DIG.

1) Fullständiga namn: ............
2) Kön: .................
3) Ålder: ........................
4) Land: .................
5) telefonnummer: ........
6) Yrke: ..............
7) Månadsinkomst: ......
8) Lånebelopp som krävs: .....
9) Långfrist: ...............
10) Syftet med lånet: ...........

Tack