torsdag 28 juli 2011

Ideologisk grund för massmord?

Att Anders Behring Breivik är massmördare har naturligtvis många orsaker - psykologiska , kulturella, sociala, politiska och ideologiska. En sådan människa är inte frisk utan saknar sunt socialt beteende. Hans sjuka personlighet har, i en särskild kultur, fått ödesdigra konsekvenser.
Det finns alltså även en ideologisk grund för att han förvandlats till massmördare.
Ideologier och religiösa läror som gör anspråk på att förklara allt och att vara den enda sanningen, är en grund för terrormord.
Sådana läror blir lätt dogmatiska och fundamentalistiska. Dess teser och teorier är oföränderliga och läran har aldrig fel .
Eftersom anhängarna vet vad som är den enda sanningen måste de övertyga alla okunniga eller otrogna om den egna lärans ofelbarhet.
När de övertygade anhängarna av en dogmatisk tro känner oro för att deras världsbild ska gå under måste de agera. En del av dem ser allt fler tecken på att hotet nalkas och de blir desperata.
De upplever att människor omkring dem inget märker, att omgivningen inte lyssnar på varningarna, är likgiltig och nonchalerar dem eller t.om. motarbetar dem.
Där ligger konspirationstanken på lur och så långt kan tron inlemmas i ett normalt samhälle.
Och där någonstans uppstår tanken på våldet som enda rationella lösning för att bekämpa den stora konspirationen. Att utrota motståndet eller tvinga de otrogna att rätta sig efter lärans dogmer blir en rationell lösning.
Hotas kanske inte kristenheten och den västerländska kulturen av en muslimsk organiserad konspiration? Varför inser inte alla att det finns en judisk komplott gentemot resten av världen? Konspirerar inte den kapitalistiska eliten mot folket för att kunna suga ut det ytterligare?
Är inte socialisterna ute efter att upphäva äganderätten och förslava den fria människan?
Tanken på konspiration blir en fix idé, som hos den norske vansinnesmördaren.
I sociala sammanhang, och i ett öppet samhälle, blir den här typenav socialt sjuka människor alltid isolerade. De tvingas agera ensamma efter sin övertygelse eftersom den närmaste omgivningen inte följer dem.
Men i små isolerade sekter kan det sjuka omfatta en hel grupp.
Alla dogmatiska anhängare blir inte mördare men där t.ex. den ”rätta läran” blir totalitär politisk statsideologi, som ex.i Iran, sker utrensningar och mord i lärans och statens namn.
Märkligt nog är världen ännu full av dessa slutna ideologier.
Rörelser som talibanerna i Afghanistan och den kristna högern och Teapartyrörelsen i USA är fundamentalistiska som får folk att bete sig som korsriddare.
Den politiska terrorismen existerar.
Det vore naivt att inte inse att dessa rörelser , om de får politisk makt, hotar det öppna samhället.
Ett öppet demokratiskt samhälle vilar på uppfattningen att är det finns olika ”sanningar” utifrån människors olika positioner, intressen, erfarenheter o.s.v.
Vad som är sant och rätt för den ene är inte säkert sant och rätt för den andre. Just därför måste vi, inom det öppna samhällets ram, mötas i tolerans.
Därmed inte sagt att alla alltid har rätt och att rörelser och ideologier som hotar demokratin inte ska bekämpas. Men de som tror på tomtar eller hävdar att jorden är platt eller att världen skapades på sju dagar ska kunna få få ha sin uppfattning utan att bli fängslade eller mördade.

AB
DN Nyheter1

DN Nyheter2

DN Nyheter3

SvD Opinion

GP

SvD Nyheter
SvD Nyheter 2
SvD Brännpunkt
SvD
GP
AB
SvD
DN Debatt

Inga kommentarer: