lördag 14 maj 2011

Vad säger du Paddan?

Vanligen anges orsakerna till Greklands ekonomiska kris som att den beror på att grekerna arbetat för litet i förhållande till pensionsförmånerna, fackföreningarna är oansvariga och att den offentliga sektorn varit för stor och för dyr.

Sanningen är att orsakerna till Greklands kris är flera och ligger på många olika plan, bl.a. rent administrativa.

Ett stort problem är att den grekiska staten inte fått in skattepengar från medborgarna. Viket i sin tur beror på att det saknats en fungerande skatteadministration med t.ex. tillförlitliga fastighetsregister, person- och organisationsnummer och kvittotvång.

PASOK och Papandreouregeringen har, under sina regeringsinnehav, försökt göra något åt den enorma oordningen i ekonomin. Under PASOK har fastighetsregistrering påbörjats, kvittotvång (med viss övervakning) införts. Däremot finns inget fungerande register över skattskyldiga.
En viktig reform vore att införa personnummer och organisationsnummer i Grekland. Men ingen regering har vågat föreslå något sådant och de borgerliga saknar vilja att genomföra en sådan reform, som inte bara skulle försvåra skattesmitning utan även undanröja en del korruption.

Att, som de borgerliga ledarskribenterna i Sverige gör, skylla på lata greker och oansvariga fackföreningar är helt fel. Grekerna är ett av de EU-folk som jobbar mest. De fackliga organisationerna är svaga men (just därför) militanta. Större delen av det grekiska näringslivet består av egna företag utan organiserade löntagare.
Politikerna är inte ensamma om att ha orsakat krisen. Finanskapitalet, de ekonomiska makthavarna (kapitalister och de rika) är minst lika skyldiga genom att ha utnyttjat bristen på politisk styrning av ekonomin. Politikerna har inte rått på denna struktur.

Sverige har haft personnummer sedan 1947. Kanske något att exportera till Grekland?
Vad säger du Leif Padrodsky, som är ekonomisk rådgivare till den grekiska regeringen?

E24
Expressen
DN

Inga kommentarer: