söndag 22 maj 2011

Går Miljöpartiet till vänster eller åt höger?

När sossarna, för några månader sedan, skulle utse partiledning ägnade mediernas ”analytiker” mycket energi åt att spekulera över vem som var vänster eller höger inom partiet.
Vilka kriterier som därvid användes vid kategoriseringen är dock tämligen oklart.
Nu när Miljöpartiet valt språkrör och genomfört en kongress, kan man konstatera att mediernas kommentatorer varit fullständigt ointresserade av vänster-höger positionering.
Vilket är märkligt eftersom Miljöpartiet befinner sig mellan vänster och höger i svensk partipolitik.
En effektiv miljöpolitik kräver ju bland annat statliga ingrepp i marknaden, aktiv skattepolitik och samhällskontroll d.v.s. sådant som brukar kallas för vänsterpolitik; en linje som de avgående språkrören har stått för. I sociala frågor har de också, i huvudsak, intagit en position nära den socialdemokratiska.
Men i Miljöpartiet finns också grupper som vill lösa problemen på ett mer borgerligt sätt och som har liten förståelse för löntagarintressena.
Det verkar som om de politiska mediekommentatorerna helt enkelt gått på Miljöpartiets retoriska verklighetsbeskrivning att partiet varken är höger eller vänster.
Således ännu ett exempel på den ganska torftiga mediebevakningen av svensk politik.
För övrigt anser jag att Miljöpartiet behövs och jag sympatiserar med partiets politiska mål som till större delen sammanfaller med socialdemokratins.
Men en del av kongressbesluten verkar rent konstiga, t.ex. att Sverige inte ska exoortera svenska vapen till länder som har militära syften.
Det är som att förbjuda all spritförsäljning till dem som avser att berusa sig.
Om ”vänsterlinjen” i Miljöpartiets politik kommer att gälla även i fortsättningen återstår att se.

DN Nyheter

DN Ledare

GP

SvD

Sydsvenskan

AB

3 kommentarer:

Peter Nicklasson sa...

I de nättidningar jag läser (6,7 st) har det visst debatterats en hel del kring MP:s vänster eller högerriktning.

Sedan är det ju ställt utom all tvivel att MP:arna själva gått kraftigt åt vänster sedan mitten av 90-talet. Då 43 % lutande åt vänster, idag 72%

Ytterligare argumentation för "ointresset" att diskutera höger/vänster inom Mp är kanske det faktum att ca 25% av journalisterna sympatiserar med MP och därav det aldrig sinande gullandet med MP.
När man läser något kritiskt om MP är det inte i närheten av hätskheten mot de andra partierna.

Journalisterna har gjort mer eller mindre allt för att lyfta fram MP, den kraften ska inte underskattas.
Räkna själv antalet stolliga motioner bland MP (en vill idag införa vänstertrafik för att djäklas med bl a bilindustrin...) och räkna sedan motsvarande i stolliga i SD som är deras raka motsats.
Vem kritiseras mest? I senaste valet var dessa partier ungefär lika stora.

Massmedia är politikernas åsiktspoliser och bomullsfilter på en och samma gång.

Mario Matteoni sa...

Jag är så gammlamodig så att jag läser papperstidningar, bl.a. SvD och Focus. Där har inte många rader spillts på vänster-högerpositionering av MP.
Annars håller jag med dig om allt.

Anonym sa...

Äh, så fort engagemang kan medföra karriär och lön, så får engagemanget lägre prioritet. Vad ska Fridolin göra när han inte längre är språkrör? Han har 8-9 år på sig att fixa en karriär.
Han kommer att göra vad som krävs för att bli statsminister kandidat. Håkan Juholt är en konkurrent, inte en kompis.