lördag 7 maj 2011

Klassintressena talar

Arbetsgivarorganisationen Almegas VD, Jonas Milton, tycker att man ska frysa ingångslönerna i tio år för att ”få in unga på arbetsmarknaden”.
– I gengäld kan vi betala mer där uppe, säger Jonas Milton.
Han hänvisar bland annat till en ny rapport från Institutet för Näringslivsforskning som visar att höga ingångslöner och små löneskillnader mellan erfaren och oerfaren arbetskraft har bidragit till högre ungdomsarbetslöshet.
Institutet för Näringslivsforskning ingår i Svenskt Näringslivs intressesfär.
– Många av lägstalönerna på LO-sidan är alldeles för höga och lönerna för många akademiker är alldeles för låga. Vi vill dra ut spännvidden säger Almegas VD.
Han vill också att varje enskild löntagare ska förhandla med arbetsgivaren utan att blanda in facket.

LO håller förstås inte med och hänvisar i sin tur till en egen rapport där de jämför ingångslöner internationellt och visar att t.ex. Norge och Danmark har lägre ungdomsarbetslöshet trots relativt höga ingångslöner.

Arbetsgivarna vill alltså öka löneskillnaderna, medan LO vill höja de lågavlönades löner.
LO vill använda löntagarnas samlade styrka för att skaffa varje löntagare bättre villkor, medan arbetsgivarna vill splittra löntagarna.
Bägge hänvisar till att deras linje är bäst för hela samhället.
Men i bägge fallen är det klassintressena som talar.

1 kommentar:

Kerstin sa...

Det där med att inte blanda in facket låter som om det var inspirerat av Wisconsins guvernör. Det blir säkert snart förbjudet i lag att blanda in facket alltså - här som där. Vad SN begär brukar ju bli verklighet till slut.