måndag 31 maj 2010

Löftenas land

Mitt under Melodifestivalen i lördags sände ”Kunskapskanalen” första delen av en BBC-dokumentär i fem delar, "Löftenas land”. Dokumentären handlar om perioden mellan 1940 och 1960 och den största folkomflyttningen i fredstid i USA:s historia. Män och kvinnor berättar om sina minnen och erfarenheter, om hur de ville bort från slavliknande förhållanden på bomullsfälten och gårdarna i den djupa södern till industristäderna i norr med sina löften om ett värdigare liv.
Bomullsarbetarna arbetade under omänskliga förhållanden, bodde i usla kojor, och saknade alla rättigheter gentemot de vita förmännen och plantageägarna. Barnarbete var vanligt. Plantageägarna bestämde lönerna och bomullsarbetarna fick sin lön en gång om året. Under arbetsåret var arbetarna hänvisade till plantageägarnas butiker för sitt uppehälle. Arbetarna handlade livsförnödenheter på krita. Vid årets slut var det inte ovanligt att arbetsgivarens bokföring visade att arbetarna var skyldiga plantageägaren pengar. Arbetsgivarna manipulerade böckerna.
En påminnelse om situationen i dag för många arbetare i Asien, Latinamerika och Afrika.
Ett exempel på liknande exploatering av arbetskraft är den kinesiska elektroniktillverkaren Foxconn. Anställda tar livet av sig på grund av de vidriga förhållandena i företagets fabrik i den ekonomiska frizonen Shenzhen i södra Kina.

Det är uppenbart att exploateringen av arbetskraft alltid tar sig omänskliga former där det inte finns motkrafter. Märkligt nog är fenomenet föga undersökt av forskningen.
Carlboms blogg
SvD
EpocheTimes

Hufvudstadsbladet