torsdag 6 maj 2010

Dystopi med utopisk lösning

De västliga ekonomierna USA, Storbritannien, Grekland, Portugal, Spanien, Irland, Japan m.fl. har hamnat i hopplösa låneberoenden. Budgetunderskotten och utlandsskulderna är enorma. Än så länge är det bara Grekland som hamnat i akut kris men det lär snart bli fler länder, spår många.

Vem vet att det finns täckning för lånen?
Är det möjligen så att EU ”räddar” Grekland med lånade pengar? Risken är stor att även dessa ”pengar” i sin tur baseras på lån. Den internationella ekonomin tycks vara en enorm global lånepyramid á la Madoff. Samtidigt går världens sedelpressar varma.
Finns det reella tillgångar bakom lånen? Det vet ingen.

Ingen kan överblicka det virtuella nätverk av privata och offentliga lån som så småningom ska täckas genom lån på krediter som baseras på finansspekulationer.
Finanskrisen är kanske bara en föraning om den verkliga krisen.

För jag antar att lånen, förr eller senare, måste betalas eller så måste de skrivas av nu.
Om inte, blir sanningens ögonblick ytterst smärtsam. Och då antagligen för sent att göra något åt.
Och även om vi, i vår generation, skulle klara oss från den stora kraschen kommer våra barn och barnbarn att råka illa ut. Då lånen ska betalas.

Den globala ekonomin måste åter baseras på reellt värdeskapande resurser som arbetet och produktionen. Länder som Kina, Indien och Brasilien måste få ökat inflytande på världens ekonomi.
Men för att åstadkomma det krävs en internationell bindande överenskommelse om världsekonomin mellan världens ekonomier.
Ett nytt Bretton Woods med sikte på en ny ekonomisk världsordning.

Andreas Cervenka om skuldkriser

SvD

Inga kommentarer: