lördag 29 maj 2010

Konstant kris i kapitalismen

Många ekonomer påstår att kaoset i Europas ekonomi lett till ett finansiellt sammanbrott.
Men kan det inte vara precis tvärtom? Att den ständigt pågående finansiella krisen leder till kaoset i Europa.
Världens finansiella system tycks ju ha förlorat sin funktion att förse produktionen med kapital. I stället verkar finansmarknaden ha utvecklats till ett världsomfattande pyramidspel där lån täcks av nya lån som i sin tur betalas med nya lån i all oändlighet och utan gränser. Spekulanterna döljer sina skulder med värden och tillgångar som inte existerar i verkligheten utan bara som siffror i spekulanternas monitorer.
Staternas ekonomi är starkt förbundna med finansmarkanden och statsskulderna är inteckningar i våra barnbarns inkomster.

När avståndet mellan de upplåsta inbillade ”värdena” och de verkliga underliggande värdena blir för stor, rasar hela pyramiden. Alla spekulanter börjar rusa tillbaka till de verkliga värdena för att rädda sina tillgångar. Krisen blir akut och systemet, som byggt upp ett skydd för spekulanterna, övervältrar betalningen av notan till produktionen, arbetet och skattebetalarna.
Har vi inte sett det förut?

Och är det inte så att det som tidigare kallades kriscykler numera är en ständigt pågående kris. I varje fall har det blivit allt tätare mellan cyklerna, även om de blir akuta i olika delar av världsekonomin vid olika tillfällen.
Eftersom ingenting i systemet förändrats, fortsätter krisen.

Vad som först var ett nödvändigt kreditsystem har utvecklats till en vettlös lånekarusell.
Någon gång under den historiska utvecklingen tycks finanssystemet ha deformerats och förlorat sin grundfunktion att förse produktionen med kapital.

Många ekonomer har nu sagt att finanskrisen är över, och världsekonomin har börjat vända.
Men krisen fortsätter eftersom en ny finanspyramid börjar byggas upp direkt efter kraschen. Det gäller ju att komma överst i pyramiden.
Den akuta krisen har nu i stället flyttats ner till produktionen och de nationella staternas ekonomier som tvingas betala notan.
De känsligaste länderna, som Grekland, Portugal och Spanien, drabbas först. Men är det säkert att det stannar vid dem?

Ingen har uppfunnit detta system. Ingen är skyldig till det och ingen kan ställas till svars. Det kapitalistiska systemet har vuxit fram under historien utan plan och utan mål. Dagens kapitalism är ett resultat av människors strävanden under tusentals år. Under utvecklingens gång har vissa företeelser i samhället förstärkts medan andra har tryckts undan. Hierarkier, belöningssystem, centrum och periferi, kapitalbildning, mänskliga relationer, värderingar, arbete och produktion har sakta förändrats. I dag har vi världskapitalismen och det finns inga alternativ i nutiden.

Frågan är om det är möjligt att i dag reglera finanssystemet så att det åter börjar fungera eller om vi måste invänta ett slutligt sammanbrott.
Hur ska arbetet och produktionen kunna bli en naturlig grund för finanssystemet?
Det är ändå i arbetet och produktionen som kapitalet bildas.AB
E24
E24
E24
Affärsvärlden
Affärsvärlden
SvD Näringsliv
SvD Näringsliv
Veckans Affärer

1 kommentar:

Kerstin sa...

Vadå "ingen har uppfunnit systemet"? Det har väl några gjort. Alla de här "finansiella finesserna", derivat, blankning, swaps, vadslagning på börserna etc, har inte uppkommit genom någon osynlig hand eller genom att Gud, naturlagarna eller osynliga andar har fixat dem. De har konstruerats av människor av kött och blod - i akt och mening att tjäna mer pengar.