lördag 15 maj 2010

Paradiset finns inte här

Fördrivna ur Paradiset blev Adams och Evas ättlingar tvungna att arbeta och slita för sin överlevnad.
Sedan dess har Människan längtat tillbaka till Paradiset och ett liv utan arbete.
De som under halva sin vakna tid lever fjättrade vid sina arbetsplatser med monotona arbetsuppgifter i tunga slitsamma jobb, längtar naturligtvis bort från arbetet.
De flesta människor vill ha kortare arbetstid för att ägna sin fria tid åt sådana sysslor som de själva väljer, som stimulerar deras utveckling och som ger deras liv mening.
Följaktligen har socialistiska utopier målat upp ett framtida samhälle, det kommunistiska, där produktivkrafterna utvecklats så mycket att människorna befriats från lönearbetets tvång.
Det kan därför tyckas som en arbetstidsförkortning borde vara ett vänsterprojekt och att detta skulle innebära ett steg närmare Paradiset.

Problemet är att vi lever i en kapitalistisk värld.
Konkurrens, vinstmaximering, kapitalbildning genom exploatering av lönearbete bestämmer, inte bara arbetsvillkoren, utan hela samhällets existens.
Kortare arbetstid i ett enskilt land, t.ex. Sverige, fungerar inte inom kapitalismen eftersom andra länders produktionsapparater skulle vinna i konkurrenskraft genom bättre exploatering av lönearbetet. Det sker redan med åttatimmarsdagen t.ex. gentemot Kina. Produktiviteten är ett konkurrensmedel mellan företag och mellan länder. Om svenska företag ensidigt inför kortare arbetstid försämras de svenska företagens produktivitet och lönsamhet gentemot dem som redan exploaterar arbetskraften effektivare.

Arbetarnas kamp för en lagstadgad 8-timmarsdag, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, var både lång och blodig. Den lyckades slutligen bl.a. tack vare att den blev internationell. Alla industrialiserade länder genomförde arbetstidsförkortningen ungefär samtidigt.
Visst kan Sveriges politiker lagstifta om sex timmars arbetstid i stället för åtta. Men den kapitalistiska ekonomiska logiken kräver i så fall att de svenska lönearbetarnas löner antingen sänks lika mycket som arbetstiden, eller att löntagaren förblir lika produktiv under de sex timmarna som tidigare under åtta.

DN
SVT
Metro
Allehanda.se
NSD
Miljöpartiet

DN
Norran
Expressen
SvD

Inga kommentarer: