söndag 9 maj 2010

Är kapitalmarknaden deformerad?

Somliga skyller krisen på EU som t.ex. Olle Svenning i AB,
andra, t.ex. Nils Lundgren på EMU.

EU-motståndarna försöker naturligtvis utnyttja den s.k. Greklandskrisen för sina syften.

En del, som t.ex. Martin Borgs och Johan Norberg i filmen ”Överdos”
säger att det är statens och politikernas fel som dopat marknaden.

Men kan inte krisens orsaker ligga i kapital- och finansmarknaderna? I själva det kapitalistiska systemet? Om det är så kan naturligtvis politiker handla på olika sätt, både ”rätt” och ”fel”, när de försöker parera marknadernas eller kapitalismens abnormiteter.

Om marknaderna fungerar fel, eller inte fungerar, så bör väl expertisen granska var felen ligger.
Och om felet ligger i själva den kapitalistiska marknaden eller struktur är det väl risk att krisen fortsätter.

2 kommentarer:

Amanda sa...

Marknaden har varken rätt eller fel, marknaden bara är.
Det är inte marknadens fel att Grekland är bankrutt. Det beror uteslutande på att landet länge levt långt över sina tillgångar och lånat till mellanskillnaden.

Mario Matteoni sa...

Du har rätt. Marknaden kan inte ha fel.
Rubriken blev ogenomtänkt. Jag ändrar den.
Markanden handlar om byte av varor och tjänster, prisbildning utifrån tillgång och efterfrågan förutsättning för arbetsfördelning och all handel.
Marknaden kan inte ha fel, den bara är.
Men kapitalismen har deformerat marknaden.
Det var det problemet jag ville lyfta fram.
Tack för ditt påpekande!