onsdag 26 maj 2010

Moderaterna ett hot mot det öppna samhället

Yttrandefriheten är en del av det öppna samhällets medborgarfriheter och innebär att vem som helst ska kunna säga eller skriva vad som helst som inte är direkt olagligt.
En förutsättning för yttrandefriheten är att du som medborgare också har rätt att ta reda på vad makthavare har för sig.
Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten är exempel på dessa kompletterande medborgarfriheter.
Du ska t.ex. kunna ta reda på om en person har skumma eller orimliga inkomster eller om en makthavare verklige betalar sina avgifter till det gemensamma. Den rätten gäller alla medborgare inte enbart journalister.

Men nu ska alliansregeringen strypa dina möjligheter att ta reda på vad en makthavare har för ekonomi. Det ska bli svårare att på nätet få ut ekonomisk information om personer och företag om man inte står i en affärsmässig förbindelse med personen.
Konstitutionsutskottet godkänner justitieminister Beatrice Asks förslag till ändringar i lagen. Förslaget går nu vidare till finansutskottet som också har en borgerlig majoritet. Riksdagen med borgerlig majoritet debatterar och röstar om frågan i juni.

Moderaterna vill ju, som enda parti, inte heller redovisa bidrag till partier. Med det här förslaget börjar partiet bli det öppna samhällets fiende.
För när tekniken, genom Internet, har ökar medborgarnas möjlighet till insyn, stryper den moderatledda regeringen dessa möjligheter genom lagstiftning.
De borgerliga ledarskribenterna, även ob.lib, är ännu tysta i frågan.

DN Ekonomi
Expressen
SvD
GP

Inga kommentarer: