fredag 21 maj 2010

Gäller yttrandefriheten alla?

Sugen på att försvara yttrandefriheten?
Ta tag i det här!
Arbetsgivaren i ett spanskt företag hade sagt upp sex fackliga förtroendemän på företaget. Facket reagerade bl.a. genom att publicera en teckning på omslaget till fackföreningens informationsblad. Teckningen föreställde företagets personalchef sittande bakom ett skrivbord och en annan man på alla fyra under bordet, med ryggen vänd mot betraktaren. Bredvid stod två av företagets anställda som väntade på sin tur att få tillfredsställa chefen. På bilden fanns pratbubblor som, med domstolens ord, var “tillräckligt otvetydiga”. Inne i tidningen fanns artiklar som i grova ordalag uttryckte kritik mot de två anställda, som hade vittnat till arbetsgivarens fördel i en arbetstvist. Alla förtroendemännen blev uppsagda. De gick till domstol och hävdade att deras yttrandefrihet hade kränkts och att uppsägningarna var en hämnd för deras fackliga engagemang.
Men alla de spanska domstolarna ansåg att publiceringen överskred yttrandefrihetens gränser. De sex gick då vidare till Europadomstolen där de åberopade artiklarna 10 (om yttrandefrihet) och Il (om föreningsfrihet) i Europakonventionen.
Men inte heller Europadomstolen höll med dem.

Kom igen nu ledarredaktionerna på SvD, Sydsvenskan, DN, EskilstunaKuriren, Expressen m.fl liberala tidningar!
Upp till kamp för yttrandefriheten!

Se EU & Arbetsrätt nr 1/2010
Affaire Aguilera Jiménez et autres c.
Espagne, requétes flos 28389/06,
28955/06, 28957/06, 28959/ 06,
28961/06 och 28964/06,dom den 8 december 2009

Expressen
Helagotland
Sydsvenskan
Fokus
Expressen

1 kommentar:

Anonym sa...

Today, 21 of May, it's true, FB deleted the original group "Everybody Draw Mohammed Day" which already had more than 100.000 members yesterday.

Now, West may surrender to islam after artists and FB gave amem to the muslims intimidations against western free speech. Nobody can complaim when muslims kill the swedish artist Lars Vilks(and other artists) who was attacked with violence by muslims only some weeks ago.