lördag 20 september 2014

Vänstervinden som ingen märkte

I en debattartikeli dagens DN skriver Daniel Suhonen och Enna Gerin:

”I årets val har en av de kraftigaste vänstervindarna de senaste 25 åren blåst genom Sverige om man tittar på väljarnas placering på den ideologiska vänster-högerskalan. Men redan i valet 2010 började väljarna svänga vänster när det kom till sakfrågor som välfärd, privatiseringar och skatter.”

De presenterar också ett diagram som ska visa hur vänster och höger, kompletterad med en axel som visar polariseringen mellan frihetliga och auktoritära värderingar, formerar sig i svensk politik.

Tyvärr resonerar de som om ”vänster” och ”höger” vore klart definierade begrepp som alla läsare begriper på samma sätt.
Betyder det exempelvis att den som är ”vänster” är socialist? Betyder ”höger” att man nyliberal eller konservativ?
Är vänster en som vill att staten ska äga de viktiga samhällsfunktionerna och sträva efter höga skatter medan höger är en som vill att allt ska privatiseras och sänka skatterna? Vill vänstern förbjuda vinster i välfärden och högern maximera vinstuttaget?
Hur som helst verkar det på debattörerna som om att vänster och höger kan fastställas i opinionsundersökningar och att de politiska partierna är antingen vänster eller höger.
Det märkliga är att väljarna inte reagerat efter detta mönster.

Det blir därför obegripligt för Suhonen och Gerin att 90 procent av svenska folket vill ha samhällsvinst men inte begriper att de därför måste rösta ”vänster”.
Suhonen och Enna Gerin förklarar saken så här:
”Vänstervinden och välfärdsvalet flög de rödgröna förbi och rakt i händerna på ett högerparti – Sverigedemokraterna.”

Nå, ”vänstervindarna” kan ha blåst över väljarna utan att de märkte något.

Suhonen och Gerin förklarar att om socialdemokraterna bara följt en konsekvent vänsterlinje så hade partiet vunnit valet. Nu gäller det att satsa åt vänster, samarbeta med V och komma igen vid valet 2018.

Som vanlig resonerar de utifrån förenklingar som bortser från politikens krassa logik som bl.a. kräver att om partiet ska kunna genomföra sin politik måste partiet vinna val och för att vinna val måste partiet tyvärr söka stöd av en majoritet av väljare. Socialdemokraterna tvingas ta röster från de borgerliga och få stöd av väljare som inte har samma syn på tillvaron som Suhonen och Gerin.

Men låt oss diskutera det politiskt ideologiska landskapet.
Jag kan skissa en annan modell än Suhonens och Gerins. Den kan vara lika bra eller lika dålig, men den ger helt andra slutsatser i tolkningar av valutgången och om vad som bör göras.

Suhonen och Gerin resonerar som om politiken kan styra samhället utan hänsyn till exempelvis de förutsättningar som kapitalismen ger. Tyvärr är de inte ensamma om det inom den s.k. vänstern.
Kapitalismen och marknadsekonomin är ingen ideologi, som många inom vänstern tycks tro, utan en ekonomisk, social och kulturell verklighet, en världsordning som uppstått ur mänsklighetens historia.

De politiska ideologierna uttrycker bara olika förhållningssätt till den ekonomiska, sociala och kulturella världsordningen, d.v.s. till hur vi bäst ska förhålla oss till kapitalismen.

I grunden, och i huvudsak, finns då fyra aktuella politiska ideologier i Sverige.

Nyliberalism = anser att politiken ska ha så liten makt som möjligt, den enskilde ska ta ansvar för sitt eget liv, ensam är fri, meningslöst att sträva efter jämlikhet eftersom olikheter stimulerar utveckling och tillväxt. Mål: Individens fullständiga frihet. Kapitalismen ordnar tillvaron till det bästa utan politiska ingrepp.

Socialliberalism = anser att människan är en social varelse, samhället behöver gemensamma lösningar på problemen, samarbete mellan människor skapar frihet och trygghet för flertalet.
Mål: Frihet och trygghet för så många som möjligt.

Konservatism = anser att allt inte var sämre förr, bevara traditionerna, utveckla samhället utan snabba lösningar och experiment. Mål: Att utveckla samhället i långsam takt och bevara sådant som fungerar.

Nationalism = Vi svenskar behöver inte resten av världen, vi klarar oss själva.
Mål: Att göra Sverige oberoende av andra länder.

Det finns också ideologier som idag mer eller mindre har spelat ut sin roll, vilket inte innebär att de kan poppa upp i framtiden. Ingenting är oföränderligt.

Socialism = anser att alla sociala, kulturella och ekonomiska klyftor på sikt kan ersättas av ett samhälle som befriats från konkurrens och i stället bygger på samverkan mellan människor.
En vacker utopi som hittills aldrig kunnat genomföras i praktiken utan att det gått åt helvete.
Mål: Att klassamhället upphör sedan kapitalismen vittrat sönder.

Kommunism = som ovan, men socialismen kan bara uppnås genom att arbetarklassen tar makten över staten och tvingar fram det socialistiska samhället.
Mål: Att krossa kapitalismen och ersätta den med ett kommunistiskt samhälle.
Alla försök i den vägen har misslyckats.

Nazism, fascism = tror på den starkes och upplystes rätt att styra över flertalet. Nationen går före individen. Demokratin leder aldrig till annat än käbbel och de dummas makt över de kloka.
Mål: Att skapa en nation eller en stat som styrs av en elit. Mål: Att avskaffa demokratin.

Min slutsats utifrån min beskrivning av det ideologiska landskapet är
-        att någon vänstervind aldrig kunnat uppfattas av andra än av Suhonen och Gerin eftersom vinden aldrig definierats,
-        att valresultatet kan förklaras av helt andra orsaker än de som Suhonen och Gerin kommit fram till
-        att socialdemokraterna bör söka vinna anhängare i alla socialliberala läger för att kunna föra en socialliberal politik13 kommentarer:

Leif sa...

Apropå ditt inlägg så tror jag att S-ledningen var för feg i sin politik vilket ledde till otydlighet. Antagligen kunde man t.ex. genomfört en tydligare förändring för rättvisare beskattning och fått åtminstone samma valresultat. Det var ju inte precis så att M-väljarna som lämnade gick till S utan istället till SD. Förutom moderaternas kollaps och SD:s kraftiga ökning var det ju egentligen inte några större förändringar sen valet 2010 vad gäller resultatet.

Jag håller med om ditt avslutande inlägg om socialliberalismen men då blir det ganska konstigt när många S-representanter kallar sig socialister. Antingen förstår inte dessa vad det innebär eller så har de hamnat i fel parti och borde vara medlemmar i V.

På samma sätt blir det också konstigt när många inom FP som ska vara ett uttalat socialliberalt parti istället verkar ha anammat nyliberalismens överdrivna tro på "marknaden".

Mario Matteoni sa...

Leif!
Vad som är fegt och vad som är dumdristigt i politiken kan alltid diskuteras i efterhand.
Kanske har du rätt i att partiet skulle ha betonat rättvisare beskattning mer.
Den som kallar sig socialist anser sig naturligtvis vara socialist. Men vad är en socialist. En som sympatiserar med de socialistiska försök som praktiserats eller en som tror på ett utopiskt samhälle.
Vi som kallar oss vänster borde reda ut begreppet.
V är väl knappast socialistiskt om man menar att man vill införa den socialism som praktiserats i världen de senaste 70 åren.
FP drev en socialliberal linje under Bengt Westerberg men har före och efter den perioden varit nyliberalt.
Men ingenting är beständigt.


Anonym sa...

Vad Suhonen m fl anser är att att S genom att positionera sig i mitten inte kunnat dra nytta av den folkliga opinionen mot t ex privatiseringsivern och därför heller inte kunnat driva någon effektiv opposition. Opposition kräver nämligen att man tar tydlig ställning. Något S kapitalt misslyckats med.

Därför straffar väljarna S. Man har på ganska kort tid förlorat en tredjedel av sina väljare. Den som vill bli av med S kan såklart berömma denna vandring högerut. Vi övriga är mest oroliga...

// Jan

Mario Matteoni sa...

Jan
Med ditt resonemang borde Vänsterpartiet ha gått starkt framåt, vilket de inte gjorde. De vann ynka 0,1 procent jämfört med föregående val.
Tyvärr är det så att vägen till makten går via de labila mittenväljarna, de som inte har en grundmurad ideologisk och politisk ståndpunkt.

Jonny sa...

Leif :

"Rättvis beskattning"

* Menar du då att pensionärer ska börja betala allmän löneavgift på sin uppskjutna lön/pension. En drygt 10%:ig statlig löneskatt som arbetare betalar ?

* Menar du då att en familj med två arbetande och inkomsterna 10000+50000 ska betala lika lite skatt som familjen med 30000+30000 ?

Anonym sa...

Mario,

V förlorade säkert en procent till FI. Sedan är det väl så att V inte tillmäts någon större tyngd i privatiseringsfrågan p g a av sin historia och sin litenhet.

Vi har nu facit av sossarnas trianguleringspolitik: Ett parti som blivit av med en tredjedel av sin väljarkår. Det kan väl knappast vara vägen till makten. Att gradvis avveckla sig själv och sin egen politik? Ser du inte misslyckandet? Alla andra gör det.

// Jan

Jonny sa...

Jan - Vänsterpartiet har inga breda väljarmassor att ta åt sig från, deras socialism ligger på soptippen för övrigt.

Hur skulle S kunna växa genom att bli mer som V ???
Väljarna straffar S genom att rösta på SD ?

Vi vet att väljarströmmen var M -> SD i det senaste valet. De rödgröna gick upp 0.01 % ...

Anonym sa...

Vad jag säger är inte att S skulle kunna vända väljarströmmen genom att bli mer som V, Jonny. Snarare genom att bli mer som S! Ett S i bakvattnet av Moderaterna har ingen framtid. Man måste tro på sig själva och sin egen politik.

Vad sedan du tycker är ju naturligtvis helt likgiltigt. Du vill ju att Socialdemokraterna avvecklar sig själva.

// Jan

Mario Matteoni sa...

Kritiken mot socialdemokratin att den inte är socialdemokratisk har funnits sedan 1917, eller åtminstone 1924 då kommunistiska partiet bildades.
Sveriges Kommunistiska Parti som blev Vänsterpartiet kommunisterna som blev bara Vänsterpartiet har i nittio år levt på den kritiken.

Jonny sa...

Jan : Du skriver "Du vill ju att Socialdemokraterna avvecklar sig själva.
"

Nej, det anser jag inte, men jag anser att S ska formeras till ett rent socialliberalt parti, de som vill driva socialism hör hemma i V.

De socialistiska lössen ska bort ur den röda rosen....

Anonym sa...

Du är medveten om att det är samma sak, Jonny? Se hur det går för förment socialliberala Folkpartiet. 5,4 procent. Något för S att sukta efter, Mario?

// Jan

Mario Matteoni sa...

Socialliberalism finns i alla partier utom i SD.
Om du orkar läsa min ursprungskommentar:

"Socialliberalism = anser att människan är en social varelse, samhället behöver gemensamma lösningar på problemen, samarbete mellan människor skapar frihet och trygghet för flertalet.
Mål: Frihet och trygghet för så många som möjligt."

Det gäller för socialdemokratin att kämpa om de socialliberala väljarna i kamp mot de nyliberala.

Jonny sa...

Jan - Nej, jag tror att ett rent socialliberalt S kan samla initialt ca 20-25%, det kan senare växa på bekostnad av allianspartierna.

Ett sådant S kan enkelt samarbeta med de demokratiska partierna som du hittar inom alliansen, något som idag är otänkbart.

Du suktar att suga upp V's 5% .... för varje procent V som S lyckas bärga hem kommer man att förlora mångfalt fler när demokrater inom S flyr ett alltmer vänsterextremt S-parti.