måndag 1 september 2014

Demokratin måste försvaras med demokratiska metoder

Demokrati förutsätter respekt och tolerans gentemot andras åsikter än de egna, d.v.s. frihet att uttrycka åsikter även om de inte är passande.

Detta finns bl.a. juridiskt garanterat i grundlagen om yttrandefrihet, demonstrationsrätt och organisationsfrihet.
I vårt land har vi dessutom en demokratisk tradition av maktbalans, öppenhet, fredlig konfliktlösning och minoriteters rätt gentemot majoriteter.
Dessa traditioner vilar på insikten att intressemotsättningar kan lösas genom förhandlingar där intresseparterna är villiga att kompromissa för att nå ett resultat som bägge parter kan acceptera.
Demokraten kan inte hävda att hens åsikt är den enda rätta.
Men demokratin är varken garanterad eller oföränderlig.
Det finns ekonomiska och andra intressen som vill sätta delar av de demokratiska traditionerna ur spel därför att de tjänar på det. Det finns politiska grupper som vill utnyttja demokratin för att begränsa den. Det finns grupper som inte accepterar demokratins spelregler.
Det kan verka som en paradox att demokratin måste acceptera att även sådana gruppers åsikter.
Ett demokratiskt friskhetstecken att flertalet medborgare i vårt land uttrycker sitt motstånd mot nazismen både i gammal och i ny tappning.
Men antinazismen är bara demokratisk så länge som den uttrycks med medel och metoder som är demokratiskt acceptabla.
Våld är inte förenligt med demokratiska yttringar.
De s.k. vänstergrupper som uppträder som antinazistiska är i själva verket uttryck för en totalitär och antidemokratisk ideologi.
Våldet måste stävjas med maktmedel i en demokrati.
Men enligt min mening är även andra sätt att bemöta nazisterna demokratiskt tveksamma. Att t.ex. vända ryggen till en talare är inte bara ofint utan visar brist på den tolerans som är en förutsättning för demokrati. Att hindra talare att säga sin mening hör inte heller till demokratins verktyg.
Vi ska visa nazisterna att vi tar avstånd från deras antidemokratiska ideologi men det måste ske med demokratiska metoder.
För övrigt borde vi bekämpa alla former av totalitära ideologier och inte bara nazisternas.

Expo
 

6 kommentarer:

Anonym sa...

Personligen tycker jag inte att det är värt att lägga tiotals miljoner, gång efter gång, på att försvara hundra nazister mot tiotusen vänsterdemonstranter. Särskilt inte när vänstermobben slår sönder bilar och annat som kommer i deras närhet. För att inte tala om de risker poliser utsätter sig i form av kastade stenar, flaskor och knallskott från "vänstern".

// Jan

Mario Matteoni sa...

Hur mycket är du beredd att betala för att försvara demokratin?

Anonym sa...

Jag har ingen religiös tilltro till politiska begrepp som demokrati. Jag tror inte att det är stadfäst i himmelen. Eftersom nazistmöten orsakar alla dessa problem och kostnader, främst beroende på den militanta vänstern, så är det väl rimligt att nazisterna ombeds att hålla slutna, oannonserade, möten. Vi talar om en ytterst diminutiv grupp här: ett hundratal personer. Någonstans måste väl också kvasireligiösa begrepp som demokrati omfatta ett uns av sunt förnuft?

// Jan

Mario Matteoni sa...

Fotbollsupportrar orsakar också samhällskostnader. Ska även de
"ombedjas att hålla slutna, oannonserade, möten"?
Demokratin är inte en religiös uppfattning, tvärt om. Demokratin har vuxit fram i den politiska praktiken under århundraden. Ingen styrelseform har visat sig överlägsen.
När du talar om demokratin som ett kvasireligiöst begrepp röjer du inte bara ditt oförstående för demokratin utan också ett visst förakt.

Mario Matteoni sa...

Fotbollsupportrar orsakar också samhällskostnader. Ska även de
"ombedjas att hålla slutna, oannonserade, möten"?
Demokratin är inte en religiös uppfattning, tvärt om. Demokratin har vuxit fram i den politiska praktiken under århundraden. Ingen styrelseform har visat sig överlägsen.
När du talar om demokratin som ett kvasireligiöst begrepp röjer du inte bara ditt oförstående för demokratin utan också ett visst förakt.

Anonym sa...

Jag förstår. Du väljer att missförstå. Alright, då vänder vi väl på kuttingen och frågar dig: Var går gränsen för dig hur mycket ett nassemöte ska kosta samhället? En halv miljard? Ett människoliv? Hur långt går du i ditt "demokratiförsvar"?

// Jan