torsdag 25 september 2014

Lyssna till Calmfors!

Den nya regeringen, vilken den än blir, bör lyssna till ekonomen Lars Calmfors.
I tisdagens DN skissar han några av de utmaningar som Sverige står inför.


I korthet föreslår Calmfors:
1. Indexera arbetslöshetsförsäkringen, taket i a-kassan och barnbidraget till inkomsterna för att behålla generöst offentligt välfärdsåtagande. Alliansens politik har bidragit till ökade inkomstskillnader.
2. En växande andel äldre kräver ökade offentliga utgifter framöver om personaltätheten i vård och omsorg ska bibehållas och det också ska ske standardökningar där. Vidare behövs resurstillskott till skolan.
3. Sverige måste öka sin försvarsförmåga. Mot denna bakgrund går det knappast att fortsätta minska skatternas andel av BNP. Tvärtom kan det på sikt behövas ökade skatteintäkter på kanske över 3 procent av BNP, alltså minst cirka 100 miljarder kronor per år.
4. Socialdemokrater och borgerliga mittenpartier har tidigare samverkat om genomgripande skattereformer som etablerat långsiktiga spelregler. Det vore välkommet om det kunde ske igen och bilda utgångspunkten för ett blocköverskridande samarbete.
Calmfors anser att de borgerliga mittenpartierna borde acceptera att de nedsatta sociala avgifterna för ungdomar slopas, eftersom effekterna på sysselsättningen sannolikt är små. Högre miljöskatter, inte minst på transporter, är också önskvärda. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde å sin sida avstå från att trappa av jobbskatteavdraget vid högre inkomster, vilket skulle öka marginalskatterna men ge mycket små, eller kanske inga, ökningar av skatteintäkterna. Calmfors ser heller ingen anledning att slopa rutavdragen.
Redan 2012 sa Calmfors att alliansregeringens politik ledertill högre arbetslöshet.

Calmfors är professor vid Stockholms universitet i nationalekonomi. I februari 2011 lämnade han det Finanspolitiska rådet där han satt som ordförande. Orsaken var att han inte kom överens med rådets initiativtagare Anders Borg.

Eskilstuna-Kuriren
 

5 kommentarer:

Leif sa...

Calmfors åsikter om kraftigt ökade försvarsanslag har jag inte mycket till övers för och inte heller skattesubventioner som ROT och RUT. När det gäller beskattningen av löneinkomster så ser inte jag behov av några sänkningar utan viss progressivitet är önskvärt.

Det han har helt rätt i är en kraftigt ökad fastighetsskatt samt avvecklade ränteavdrag. Detta har för övrigt föreslagits av IMF sen säkert tio år tillbaka utan att svenska politiker lyssnat.

Mario Matteoni sa...

Calmfors skissar en möjlighet att komma överens över blockgränserna.
Då får man vara beredd att ge efter på sina krav för att vinna andra.
Att kräva allt är ingen framgångsrik strategi i nuvarande situation.

Anonym sa...

Man behöver inte googla länge innan man hittar bevis på att Calmfors också stått för motsatsen av ovanförda argument inte så värst länge sedan. Han tycks vara en rutinerad kappvändare: oavsett färg på regeringen vill han ha välbetalda uppdrag därifrån. Låt oss komma ihåg detta innan vi drar slutsatser av det han framfört. MVH Karl

Mario Matteoni sa...

Nu var det väl inte Calmfors som var huvudsaken utan de iakttagelser och förslag han presenterar för den rådande situationen.
Beträffande ”kappvändare” så är Calmfors inte politiker utan ekonom och som sådan kan han kosta på sig att ge olika förslag i olika politiska situationer och utifrån skilda ekonomiska förutsättningar.
Att alltid komma sättande med samma medicin oavsett patient och åkomma, komma dragande med samma sjökort oavsett farvatten är dumt.
Tyvärr är det alltför många som inte förstått tillvarons föränderlighet.

Anonym sa...

Det är klart att man skall kunna ändra sig om omständigheter har förändrats! Men låt oss ta ex a-kassan. Calmfors själv har kommit fram till genom omfattande egna och andras studier att höjd a-kassa leder till högre arbetslöshet. Under borgarnas tid hävdade han detta högt och ofta vilket också var regeringslinjen. Men nu på en gång, efter valet med en annan regeringsfärg i sikte, bytte han åsikt. Nu skall man indexera (=höja) a-kassan. Har läget på arbetsmarknaden förändrats så drastiskt på några veckor???? Tror du det verkligen?

På något sätt - konstigt nog!- har Calmfors alltid lyckats med konsten att manövrera till sig välbetalda uppdrag av de sittande regeringarna. Karln vet vad han skall säga vid rätt tillfälle. MVH Karl