torsdag 18 september 2014

Främlingsfientlighet är illa nog

Varför inte ta kampen mot invandrarfientligheten i stället för mot etiketten ”rasism” som vilken främlingsfientlig typ som helst kan skaka av sig.

Rasism förutsätter att det finns mänskliga raser och att en ras är överlägsen de övriga.
Ordet är en relevant beteckning på de rasbiologiska idéerna som existerade för 70 år sedan och för den nazistiska judeförföljelsen.
Det är därför svårt att definiera invandrarfientlighet som rasism och det blir lätt för den främlingsfientlige att säga att ”Jag är inte rasist” och att bevisa det.

Främlingsfientlighet är illa nog.
Främlingsfientligheten är exkluderande och emot idén om människors lika värde. Därför är främlingsfientligheten odemokratisk. När det gäller flyktingar saknar de främlingsfientliga också empati, vilket är antihumant.

Även ordet fascism missbrukas i debatten.
Fascism är en totalitär ideologi som vill avskaffa demokratin och vill lösa tvisterna i samhället med korporativa system. Fascisterna vill t.ex. upphäva motsättningarna mellan kapital och arbete genom att tvinga löntagare och arbetsgivare att samverka för statens eller nationens bästa i stället för att låta parterna förhandla med varandra. Fascisterna anser att demokratin inte fungerar utan vill att nationen eller staten styrs av en upplyst elit.

Att beskylla främlingsfientliga meningsmotståndare för fascister e
ller att över en kam kalla poliskåren för fascister är att missa målet.
Främlingsfientlighet är illa nog.
Men den kan bekämpas med demokratiska metoder och utan demonisering som gör de främlingsfientliga oigenkännliga för utomstående betraktare.

Visserligen kan främlingsfientlighet utvecklas till rasism och nationalism kan också förvandlas till fascism men låt oss vänta med att använda begreppen tills det behövs och medan begreppen har någon skärpa.

Främlingsfientlighet är illa nog så låt oss nu i stället bekämpa den så kanske vi slipper rasismen och fascismen.1 kommentar:

Jonny sa...

Att kraftigt vilja begränsa invandringen i ett läge där det saknas bostäder och råder stor arbetslöshet är inte rasism eller främlingsfientlighet. Inte heller invandrarfientlighet. Det är sunt förnuft.

Andelen asylflyktingar är en förvinnande liten del och något som vi fortsatt kan hantera om än att urvalet borde ske via UNHCR's försorg.

Att köpa sig en smuggelbiljett hit till Sverige borde inte löna sig. FN-organ bör i närområdet välja ut enligt uppsatta kvoter vilka som ska få asyl här.

Människors lika värde ? Vad menar du med det egentligen.

I och med att vi har nationalstater och olika samhällssystem/välfärdssystem så har vi i grunden bestämt att alla inte har samma rättigheter till vårt system. Ur den aspekten värderar alltså Sverige liksom alla nationer människor olika.

Vad gäller raser så har de fortsatt relevans i medicinsk mening. Det finns skillnader som gör att mediciner har olika effektivitet etc beroende på vilken rastillhörighet man har, detta gäller som alltid på ett kollektiv, individuella avvikelser finns det som alltid.