lördag 7 augusti 2010

Skulle du köpa en bil av en maskerad man?

Vem anställer en man som uppträder maskerad?
Vad händer om ett par maskerade män kliver in på banken strax före stängning?
Bankrånaren, som i sin yrkesutövning brukar vara ytterst mån om sin personliga integritet, döljer sitt ansikte medan han eller hon jobbar.

Men om det inte är en maskerad man utan en maskerad kvinna det handlar om, gör det någon skillnad?
En kvinna som bär burka eller niqab är maskerad.

I ett fritt liberalt samhälle tillåts varje människa att tro, tycka och uttrycka vad som helst. Men det måste vara en frihet inom vissa gränser.
Sålunda är religonsfriheten inte fullständig i något land. En muslimsk man i Sverige kan t.ex. inte ta sig flera hustrur, som Koranen rekommenderar. Vi har ett förbud mot månggifte.
Inte heller straffas en muslimsk kvinna som begått äktenskapsbrott till livstids inlåsning, som Koranens Al-Nisa påbjuder.
Koranen skrevs på 600-talet i ett samhälle som inte var demokratiskt. I dag står det var och en fritt att följa dess regler mer eller mindre bokstavligt. Men då den enskildes religiösa övertygelse kommer i konflikt med allmänna demokratiska lagar blir det en konflikt som måste lösas mellan den enskilde och samhället.

Det gäller naturligtvis också kristenhetens Bibel, minst tusen år äldre än Koranen, och som inte står Koranen efter i märkliga påbud och bestämmelser.
Ingen kristen man, som idag gift sig med en kvinna, och på bröllopsnatten funnit att hon inte är oskuld kräver att kvinnan ska stenas av stadens män, vilket dock varmt rekommenderas i femte Mosebok 22:21.

Att Koranens Al-Nur slår fast att kvinna ska ”dölja sina behag” för andra än för sina närmaste kan tolkas som att hon, på offentlig plats, måste bära burka eller niqab. Men större delen av jordens 360 miljoner muhammedaner tolkar inte påbudet så nitiskt och dogmatiskt.
Burka- och niqabförespråkarna är en minoritet även i den muslimska världen. Bara i diktaturer, där islam är en del av det politiska statsförtrycket, förekommer detta bruk allmänt.
Om det är för att befria kvinnan eller för att förtrycka henne får man själv bilda sig en uppfattning om.

Respekten för var och ens frihet att tro på vad som helst måste inte innebära att alla stolligheter upphöjs till allmän norm. Om vi anser att religionen är vars och ens ensak följer inte att samhället ska upphöja vars och ens uppfattning till lag eller att dessa ska hindra lagstiftning.
Stolligheterna i Bibeln och Koranen blir inte mindre stolliga av att de kallas religiösa.

Jag anser att ett öppet demokratiskt samhälle inte ska tillåta att människor uppträder maskerade gentemot varandra. Inte ens av religiösa skäl. Alltså: Inget burkaförbud men ett generellt maskeringsförbud!

DN

SR
SvD
DN

13 kommentarer:

Anonym sa...

Är det då ok att könsstympa små pojkar,populärt kallat omskärelse, i religionens namn?

Anders Nilsson sa...

Mario, som trogen och uppskattande läsare av din blogg så finns det dock i ditt resonemang ett svart hål. För visst är det så att vi kopplar vissa handlingar till vissa beteenden. Alltför många rånare ahr kommit in med maskering på i en bank för att vi skulle negligera möjligheten till att vara utsatt för rån om en mskerad man kommer in. Men om en kvinna i burka/niqab skulle komma in på samma bank så skulle nog de flesta reagera med att tänka/säga: Åh en muslimsk kvinna.I burka. Så ovanligt. och sedan skulle hon få göra sina bankärenden som alla andra.

Om däremot ett stort antal av brott skulle utföras, där förövaren iklätt sig burka, så skulle ditt resonemang äga relevans, men först då. Och min burkaklädda hustru skulle få riktigt stora problem med klädvalet. Men det valet är väl ska väl ändå vara min hustrus, inte statens?

Mario Matteoni sa...

Hej Anders!
Jag håller med om att mitt resonemang är motsägelsefullt. För hela frågan är motsägelsefull. I varje fall för mig. Jag försökte tackla problemet i stället för, som de flesta (särskilt inom vänstern) gör, avfärda eller negligera det och därmed överlämna hela frågan till främlingsfientliga kretsar.

För det första: Varför går inte män i burka eller niqab? Jo traditionen, som skapats av män, har beslutat att kvinnan ska dölja sin kropp för att inte män ska frestas av den. Om män gick maskerade skulle vi säkert reagera på annat sätt än vi gör för muslimska kvinnor.
Vad säger det om vår syn på kvinnor?

För det andra: Här handlar det om enskilda människors rätt att manifestera sin tro gentemot ett samhälle som ska vara öppet och tryggt även i umgänget mellan människor. Din fru får gärna använda burka för mig och det ska inte vara staten som avgör hennes klädsel. Men när hon klär sig i burka eller niqab är hon maskerad.
Eftersom jag vill ha ett samhälle där ingen uppträder maskerad blir det ett principiellt problem för mig.
I realiteten träffar jag sällan kvinnor i burka eller niqab, så mitt resonemang är rent principiellt. Och lagen om maskeringsförbud gör undantag för dem som maskerar sig av religiösa skäl.
Frågan är om Klu-klux-klan kan uppträda i sina huvor i skydd av detta undantag?
Jag försökte resonera mig fram till en ståndpunkt, men tvivlar på att jag lyckats.
Du, och andra, får gärna hjälpa mig.

Anonym sa...

Jag instämmer med Mario
Just det att lämna frågan till
främlingsfientliga är inte bra
För mig är det solklart vad jag
anser.
Att lära tjejer att dölja ansikte
är helsjukt,lika väl som jag tycker
det finns helsjuka inslag i andra
religioner.
Det är ett utryck för kvinnoförakt
och förtryck och jag vill definitivt
inte att svenska småtjejer tar
intryck av sånt
Det är märkligt att man kan skoja och driva med kristendom
judendom budda osv..
Men se detta med burka då är humorn
begränsad
och problemet minimalt
Tycker inte jag. Jag vill verkligen leva så fritt så jag tycker vad som helst om denna klädsel och
jag tycker det är som med kejsarens
nya kläder
Att kvinnor skulle dölja sina
ansikten är inte alls sant.
Och som svar till första inlägget
NIX jag tycker inte att små pojkar
som inte valt ska omskäras när dom inte kan försvara sig
Ha det bra

Anonym sa...

Anders Nilsson// I Frankrike och Belgien har det redan förekommit att män har klätt sig i burqa och rånat banker/butiker. Bör gå att hitta via google. Pa samma sätt som man inte ska kunna komma in i en bank maskerad, eller för den delen vara lärare och undervisa med en rånarluva över huvudet, ska man inte kunna ha burqa i vissa situationer.

Anders Nilsson sa...

Mario, Jag tror att det är nödvändigt att skilja på en brottslig handling och klädsel. Det var liksom min poäng.

På samma sätt som det är min 100%-iga övertygelse att huruvuda en kvinna vill bära burka, eller en manlig tuareg för den delen, så måste det beslutet vara helt och hållet hennes/hans eget. Ingen, varken staten eller någon annan. Om en man av en eller annan grund kräver att kvinnan ska bära en viss sorts klädsel så är det oacceptabelt. Men är det kriminellt? Eller gäller det bara burka/niqab? Jag gillar inte klädesplagget, men jag har den största respekt för den kvinna som själv väljer att bära det. Eller för att inte bära det, för den delen.

Vilket straffvärde tycker du att det ska ha? Jämförbart med fortkörning.? Kränkning? Narkotikainnehav för eget bruk? Misshandel? Lagstiftning blir en synnerligen delikat fråga.

Jag har inget problem att tala med kvinnor som inte visar ansiktet, inte heller med att hälsa med handen på hjärtat i stället för med handslag. Det är bara en vanesak och att lagstifta utifrån en oförmåga att hantera en företeelse är ingen bra utgångspunkt. Det kommer att skapa fler problem än det löser.

Anonym sa...

För mig är det en självklarhet att man i ett demokratiskt och öppet samhälle inte döljer sitt ansikte. Detta gäller både män och kvinnor. Religionen, bankrånarintressen eller andra intressen står inte över det öppna samhället.

Mario Matteoni sa...

Anders!

Som du sett på den här bloggen avskyr jag skribenter som uppträder anonymt. Sånt hör inte hemma i en demokrati och ett öppet samhälle. Man ska kunna stå för sina åsikter.
Jag anser också att demonstranter ska uppträda öppet och inte i rånarluva. Min utgångspunkt för resonemanget om burka är alltså att jag vill ha ett förbud mot att människor uppträder maskerade i offentlig miljö. Det finns redan en sådan lag. Individens rätt att klä sig som hon vill är alltså i viss mån begränsad.
Men lagen har gjort ett undantag: ”Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl.”
Undantaget har antagligen gjorts just med hänsyn till de kvinnor som bär burka eller niqab. Det är således en könslag. Inga män bär burka.
Eftersom de som bär burka och niqab inte är så många kan jag stå ut med undantaget. Det är inget praktiskt problem för mig. Och staten ska värna individens frihet, inte begränsa den. Vi ska ha respekt för alla människors åsikter och härkomst.
Så långt är vi helt överens.
Men hela frågan om burka och niqab är infekterad av å ena sidan främlingsfientlighet och å andra sidan ovilja att diskutera frågan. I det sistnämnda fallet handlar det om intellektuell feghet.
I dagens ”Panelen” i Radions P1 diskuterade två vänsterjournalister och en borgerlig förslaget om burkaförbud och ingen tycktes vilja ta i frågan.
De var lika förvirrade som jag.
De främlingsfientliga har inte fördel av att frågan diskuteras däremot har de fördel av den förvirring som uppstår då frågan inte diskuteras.

Anders Nilsson sa...

Mario, jag håller med dig på många sätt.Jag gillar som sagt inte heller burkan, men därifrån till förbud har jag svårt att gå. Jag gillar inte anonyma kommentarer, men jag antar att vederbörande dömer sig själv i ett öppet och fritt samtal.

Och tillbaka till själva kärnan, i samma ögonblick som du kriminaliserar en handling så måste du också värdera uppsåtet, anonyma demonstranter eller bankrånare i rånarluva har ett uppsåt; att förhindra indentifiering när man begår kriminella handlingar.

Personen bedöms givetvis också utifrån situationen, en demonstrant som klär sig i rånarluva inför skidturen i stark kyla, bedöms inte på samma sätt som samma person vid en demonstration. Uppsåtet är alltså den juridiska grunden i lagstiftningen.

En burkaklädd kvinna har knappast ett uppsåt att begå kriminella handlingar, så alldeles oavsett att jag inte gillar hennes anonymitet, så kan jag inte se att den kan betraktas som kriminell utifrån svenska rättsprinciper.

Att förbjuda ett klädesplagg utan koppling till uppsåt kommer att bjuda på några ordentlig svåra juridiska nötter. För att uppnå vad?

Mario Matteoni sa...

Jag kan bara hålla med dig i allt.
Men jag är fortfarande orolig för två saker:
Vänsterns tystnad i dessa frågor som kan spela de främlingsfientliga i händerna samt
problemet med att avväga religionsfrihet mot religiösa galenskaper.

Anonym sa...

Tack för att du tar upp detta. Frånvaro av diskussion om integrationsfrågor hjälper ju bara SD.

Men jag skulle också vilja fråga om det är meningen att folk ska komma till Sverige om deras syfte inte är att jobba och skapa ett bättre liv här i Sverige.

De med väldigt liten chans att få jobb här i Sverige kanske vi inte borde ta emot om det inte finns väldigt särskillda skäl. Om de bara är ute efter ett bättre liv så ska vi väl vara rättvisa och ta emot alla de miljoner människor som faktiskt skulle vilja flytta hit.

Ulf Börgesson sa...

Håller med Anders om att lagstiftning är onödig. Däremot bör självklart exempelvis en rektor ha rätt att bestämma vad som är lämplig klädsel i skolan.

Att något är grundat i religiös tradition är inget argument.

Anders Nilsson sa...

Mario, och jag är så enig att vi måste ta den här diskussionen, även om man, som jag, inte har alla svaren. Jag har påpekat det förut men säger det igen; när jag läste igenom den socialdemokratiska kongressens beslut och valmaterial från 2009 så finner jag till min stora förskräckelse att varekn invandrare eller invandring nömns med ett ord, diskriminiering bara en gång och då i samband met HBT-fråga.

Om inte vi diskuterar det, är vi då klara över vilka vi lämnar debatten till?