tisdag 24 augusti 2010

Propaganda i stället för journalistik

”Företagen rasar mot LAS” är rubriken – och den märkliga slutsatsen – av en ”enkät” som Veckans Affärer gjort. VA har frågat ett femtiotal av landets medelstora företag vad de vill förändra under nästa mandatperiod. Endast 20 företag från olika branscher med mellan 175 och 250 anställda har svarat på enkäten.
Bortfallet är alltså betydligt större än de svarande.
”Majoriteten av de svarande”, alltså över tio, vill förändra LAS. Lika många vill även ha sänkta skatter och avgifter.
Tacka fan för det. Det ligger i företagarnas intresse att utan hinder kunna sparka vem de vill av de anställda. Och naturligtvis vill de ha så låga utgifter som möjligt.

Även om man bortser från det stora bortfallet av svarande, är den här typen av enkäter värdelösa som faktaunderlag.
Om t.ex. Dagens Arbete eller LO-tidningen gick ut och frågade 5000 löntagare om de vill ha tryggare anställning, högre lön och bättre arbetsmiljö, torde majoriteten av de tillfrågade svara positivt på frågorna.

Det allvarliga är att VA:s uppgift, i det här fallet, uppenbart inte är journalistiskt utan ett led i alliansens propaganda.
Men något kan man skönja var intressemotsättningen mellan kapital och arbete går.

Inga kommentarer: