tisdag 17 augusti 2010

Borgerlighetens smygsocialisering

De borgerliga partierna, med nya arbetarpartiet i spetsen, håller på att socialisera Sverige – genom ”privatisering”.
Allt större andel av den privata företagsamheten, liksom hemarbetet, blir beroende av skattesubventioner.
Genom RUT- och ROT-avdragen har hela branscher blivit skattefinansierade.
De ”privata” s.k. friskolorna lever på skattepengar i form av skolpeng. En stor del av den ”privata” sjukvården skulle inte klara sig utan skattebetalarnas direkta stöd. Bankerna blev statsbidragsberoende under finanskrisens akuta skede.

Medan kommunisterna i Kina helt öppet ökar landets välfärd genom att utnyttja en hårdhänt kapitalism pysslar den svenska borgerligheten med att smygsocialisera delar av det ”privata” näringslivet.
Ingenting är riktigt som förr.

DN
Sydsvenskan
Expressen

Inga kommentarer: