torsdag 5 augusti 2010

Inga maskerade lärare!

Jan Björklund har flera syften med sitt utspel om burka- och niqabförbud i skolan.
Han vill fånga upp en del av Sverigedemokraternas väljare och profilera sig gentemot de övriga borgerliga partierna. Björklund har naturligtvis även ett sakligt skäl, nämligen att en lärare som undervisar barn ska visa sitt ansikte, eftersom ansiktet förmedlar mänsklighet. Och även om det handlar om ett enstaka fall har frågan ett starkt symbolvärde.
Jag tänker inte rösta på folkpartiet, men anser liksom Björklund att lärare inte ska vara maskerade.

Vad jag inte förstår är varför det måste till nya lagar för att hindra lärare att uppträda maskerade.
Vi har ju lagen om förbud mot maskering. Den säger att man inte får dölja ansiktet vid demonstation eller liknande sammankomst. Problemet detta fall är att förbudet uttryckligen inte gäller den som täcker ansiktet av religiösa skäl. Varför inte slopa detta undantag?
En omarbetning av lagen om förbud mot maskering torde räcka.
Lagen borde dessutom skärpas så att all maskering i offentliga sammanhang förbjöds.
Ett öppet samhälle kräver öppenhet även i vardagsrelationerna.

DN
AB
Expressen

4 kommentarer:

sukarof sa...

Varför inte slopa "!pga religiösa skäl?" frågar du.
Vet inte vilket land du lever i men jag bor i Sverige och här anses det som religionsförtryck att neka någon manifestera sin religion. :)

Men naturligtvis har du rätt. Detta är en ickefråga, vilket diskrimineringsombudskvinnan också måste inse och döma till skolans fördel gentemot de två muslimskorna som stämt skolan som vägrade låta dem ha sin burka på sig.

pk sa...

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1300449/The-Talibanisation-British-childhood-hardline-parents.html

Anonym sa...

Inga maskerade elever tack! Det är nu bara en tidsfråga innan manliga elever kommer att uppträda i rånarluva i klassrummen.

Mario Matteoni sa...

På samma sätt som somliga uppträder anonymt i debatten.