söndag 2 mars 2014

Förnekarna i skoldebatten lämnar skolan i sticket
Det har i åratal kommit täta rapporter om att det behövs mer resurser till vård, skola och omsorg.
Bristen på sjukvårdspersonal, speciallärare, kompetent personal inom omsorgen påtalas ständigt i media och i utredningar. Vården är mer resurskrävande än förr, problemen med att elever med bokstavsdiagnoser kräver extralärare ökar, äldrevården blir dyrare samtidigt som sparkraven ökar.
Det är här problemet med Förnekarna kommer in.
Då pengarna inte räcker till för att täcka behoven och utgifterna har de ett standardsvar: ”Mer pengar löser inte problemen”.
Däremot avfärdas inte VD-bonusar, företagens vinstbehov eller finansmarknaden med samma argument.  
Förnekarna vill inte höra talas om det ökande resursbehovet inom den skattefinansierade delen av ekonomin. De säger sig vilja lösa problemen med bättre organisation, effektivisering och privatisering.
Pengar löser förvisso inte allt.

För att bevisa sin tes skriver hon bl.a.:
 ”Den PISA-ansvarige Andreas Schleicher var nyligen i Sverige, och han pekade på oro i klassrummen och lärarkvalitet som de två viktigaste punkterna att förbättra. Man kan lägga till att de två faktorerna hänger ihop.
Första åtgärden för att förbättra svensk utbildning är inte mer pengar utan att stödja lärare som försöker upprätthålla ordningsreglerna.”

Lätt som en plätt och helt gratis.

Vad innebär ”att stödja lärare”? Enkvist hänvisar till en kalkylerande ekonom från Handelshögskolan.

Men om hon frågar lärarna själva kan de vittna om att en enda elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan förstöra undervisningen för hela klassen.

En lärare kan inte behärska en sådan situation utan hjälp. Den enskilde eleven behöver extra hjälp och en sådan kostar pengar.

Att förneka det är att lämna behövande elever och lärare i sticket.


DN Debatt 

”Mer pengar löser inte problemen”4 kommentarer:

Anonym sa...


I PISA-undersökningen hamnade
Sverige på plats 32 när det gäller
resultaten. På plats 10 i fråga
om kostnad. Resurserna finns men de
används fel. Det behövs inga skattehöjningar för skolans behov.
(s) borde skaffa sig en skolpolitik.

Mario Matteoni sa...

Kolla min länk till DN Debatt. Rubriken på debattinlägget är "Utbilda fler speciallärare för de svagaste eleverna" från 17 juli 2006, alltså strax före valet.
Inlägget är skrivet av en viss Fredrik Reinfeldt som påstod sig vilja satsa en miljard kronor på särskild hjälp till lågpresterande skolbarn. Det blev nog skattesänkningar i stället.

Jonny sa...

"Den PISA-ansvarige Andreas Schleicher var nyligen i Sverige, och han pekade på oro i klassrummen och lärarkvalitet som de två viktigaste punkterna att förbättra."

" den välkände amerikanske forskaren Hanushek som räknat ut att om USA kunde byta ut de 8 procent svagaste lärarna, skulle man ligga i nivå med Finland i fråga om resultat. Hanushek nämner också att en skicklig lärare kan åstadkomma tre gånger mer inlärning på samma tid jämfört med en mindre skicklig. Han nämner dock inte att också den duktige läraren är beroende av att eleverna är på plats och är villiga att arbeta.

Det som behövs är att bli av med dåliga lärare och premiera duktiga lärare (till skillnad från ett generell t lönelyft till alla lärare som bara motverkar sitt syfte). Att ge lärare verktyg att skapa ordning i klassen. Inte mer resurser, den patetiska metoden är den enda som socialdemokrater har att komma med, notabelt är även att det är i just S-styrda kommuner som elevresultaten är urusla.

Mario Matteoni sa...

Förnekarna förnekar sig aldrig.