torsdag 27 februari 2014

Politikerföraktet närs av dumhet och okunnighet
Det är inte ovanligt bland populister inom media att raljera över politikers klantighet och opålitlighet.
Jonas Hallberg i P1:s Spanarna tillhör dem som kniper lättköpta poäng genom att nedvärdera politiker i största allmänhet. Lyssna t.ex. på Spanarna
fredag, 21 februari 2014, kl 17:00 Partiledarnas psykologiska paradoxer.

Men han är inte ensam. Många verkar slentrianmässigt slänga skit på politiker.
Hur ofta möter du inte åsikter som att ”personer som blir politiker duger inte till något annat” och liknande?
Nu är för det första politikerna inte en enhetlig grupp. De företräder olika gruppers intressen. För det andra är politiker förutsättningen för vår demokrati. Utan politiker ingen demokrati.
Enligt ”Sveriges kommuner och landsting” är drygt 44 000 medborgare politiker i kommuner, landsting och regioner. Av dem är cirka 97 procent fritidspolitiker.
Det är med andra ”vanligt folk” som är politiker.

Jag möter politikerförakt ganska ofta i min omgivning och åsikten yttras inte sällan av i övrigt vettiga, kloka och duktiga personer.
Men här lyser bristen på kunskap igenom.
Ofta ges kommentaren i samband med att politikers och tjänstemäns misstag uppmärksammats i media.
Många människor tar sådana granskningar som bevis för att politiker är odugliga. Politikerföraktet är utbrett.

Vi som följer politiken vet att de flesta politiker sköter sina uppdrag och visar ansvar och duglighet i sin gärning.
Inte desto mindre bidrar avslöjandena till politikerföraktet.
Det är naturligt att just politiker kritiskt granskas i media. I ett öppet samhälle och i en demokrati måste politikerna granskas. Granskningen är en viktig del av demokratin.
Men det finns en annan sorts makthavare som brukar slippa sådan granskning eller så sker granskningen på tidningarnas specialsidor för Näringsliv som inte så många läser.
Ta t.ex. de usla affärerna och falsarierna i Stora Enso.
Dessa har redovisats i SVT 2 ”Dokument inifrån” torsdag 16 maj 2013. i dokumentärprogrammet ”Dubbel bokföring”. Där anklagas skogskoncernen Stora Ensos företagsledning och styrelse för att ha beordrat och godkänt falsk bokföring, genomfört förbjudna överföringar av tillgångar, gjort otillåtna aktieutdelningar med syfte att manipulera aktiemarknaden.
Programmet sändes medan grannkanalen visade Eurovisonsschlagerfestivalens semifinal.
Hade det handlat om en politisk skandal av samma dignitet skulle varenda nyhetsinslag och förstasida tagit upp fallet. Men nu handlade det om Wallenberg och hans styrelse i StoraEnso. Allt tystades ner.
Det finns fler exempel på hur makthavare inom näringslivet missköter sina jobb och bär upp ersättningar från företagen som är många gånger högre än de bäst betalda politikerna.
Man kan ju hävda att politikernas misstag oftast drabbar skattebetalarna.
Men storföretagens verksamhet drabbar massor av anställda som kan kastas ut i arbetslöshet och därmed kommer även dessa misstag att gå ut över skattebetalarna.5 kommentarer:

Anonym sa...

Jonas Hallbergs poäng i Spanarna var väl att upplägget med "politiker talar ut i psykologsoffan" blev förfalskat då tv-kameran kommer emellan. Det var alltså en kritik mot tv-programmet - inte mot politiker i sig.

// Jan

Anonym sa...

Jonas Hallbergs poäng i Spanarna var väl att upplägget med "politiker talar ut i psykologsoffan" blev förfalskat då tv-kameran kommer emellan. Det var alltså en kritik mot tv-programmet - inte mot politiker i sig.

// Jan

Anonym sa...


Om Tyskland haft 2800 förbundsdags-
ledamöter med hög lön hade man
säkert ironiserat över dem också.

Leif sa...

Om politikerna duger till annat kan man undra varför "yrkespolitikerna" får gå i pension vid 50-års ålder på skattebetalarnas bekostnad?

Så länge dessa behandlas som något mer än vanliga medborgare är det inte mer än riktigt att politikerföraktet frodas. Dylika privilegier hör inte hemma i en modern demokrati.

Jan Nilsson sa...

Frågan är i vilken utsträckning våra politiker i Sverige och Västvärlden egentligen styr politiken och lagstiftningen i våra samhällen? Vi kan konstatera att nästan alla mediaföretag (tidning, radio, tv, film, böcker, musik, etc) i västvärlden ägs av judiska oligarker, ex Bonnier köpte DN 1909, som inte är demokratiskt valda av svenska folket som enkelt kan avsätta vilken politiker som helst genom att kölhala vederbörande i media och anklaga personen för rasism, fiffel, sexturism, fylla eller liknande.

Sedan så ägs Federal Reserve av privata judiska banker, främst Rotschields och Rockefeller (ej judisk). Har man oändligt med pengar och media resurser kan man köpa, kontrollera och styra vilken politiker som helst. Bank, Media och lobbying (dvs korrumpera lagstiftningen).

Vi ser tydliga effekter av detta i ex invandringspolitiken som är likartad i Västvärlden och koordinerad av den globala eliten i syfte att importera fattiga människor för att öka arbetslösheten och sänka löner samt skapa konflikt mellan ursprångsinvånare och invandrare i syfte att söndra och härska. Storfinansen, eliten, tjänar också pengar på massinvandringen genom ökad efterfrågan på bostäder, mat, kläder, möbler, elektronik, skolor, sjukhus, etc som gynnar företagsägare på skattebetalarnas bekostnad.

Hela politiken marknadsförs som godhetspolitik och kritiker stämplas som rasister. Det är naturligtvis mycket godare att hjälpa 100 flyktingar i Afrika än en i Sverige för samma kostnad, men då faller huvudsyftet att berika eliten och splittra samhället. Denna destruktiva politik som stöds av 7 av 8 partier hade aldrig kunnat fortsätta om folket fick bestämma frågan i beslutande folkomröstning som i Schweiz informerade av ett fritt och självständigt media hängivna sina demokratiska ideal och ägd av svenskar lojala med Sverige.

Det är ovanstående politiska och demokratiska problem som är det riktigt stora dilemmat i Sverige och världen. Beslutande folkomröstningar i alla frågor som i Schweiz är ett viktigt vertyg för folkets frihet, ett annat är stor mångfald i media så att folket får korrekt information om verkligheten och inte skönmålande lögner.

Tack för ordet.