onsdag 12 mars 2014

Kolonialismen och slaveriet - ett led i kapitalismens utveckling En organisation för de karibiska länderna vill att Sverige och andra kolonialmakter betalar ersättning för slaveriet. Saken kan hamna inför internationella brottsdomstolen i Haag.

Sverige hade en koloni i Karibien mellan 1784 och 1878, ön Saint Barthélemy. Härifrån deltog också Sverige i den transatlantiska slavhandeln.
Den svenska slavhandeln från 16- till 1800-talet var dock liten i förhållande till den totala. Sammanlagt var cirka 0,1% av de transatlantiska slavtransporterna svenska.

Slaveriet och slavhandeln hänger samman med kolonialismen som från 1500-talet till 1950-talet var ett viktigt led i kapitalismens framväxt. Utan kolonialismens enorma koncentration av resurser från resten av världen till Europa – främst till England, Frankrike, Holland, Portugal, Belgien och Spanien – skulle kapitalismen inte fått samma utvecklingskraft som den nu fick.

Det var inte alltid stater som roffade åt sig i kolonierna. Där fanns också handelskompanier, lycksökare, missionärer, entreprenörer, enskilda handelsmän, handelskapitalister, slavhandlare m.fl.

Kolonialismens råvaruexploatering och resurstillväxt som koncentrerades till Europa skapade grunden för den tekniska revolutionen, handelns och bankväsendets utveckling, industrialismen och lönearbetet som utgör länkar i kapitalismens utvecklingskedja.
En del av denna kedja utgjordes av slavarbetet och slavhandeln.

Frågan är nu vad ersättningen
gäller, vem som ska ersättas och vem som ska betala.
Ska de som tjänat på kolonialismen och kapitalismen ersätta kapitalismens offer?

  AB
Sydsvenskan
DN
GP
EskilstunaKuriren
Inga kommentarer: