torsdag 6 mars 2014

Begreppet invandrare är imbecillt”Invandrare” är ett så grovt och generaliserande begrepp så att det är fullständigt meningslöst, för att inte säga imbecillt.
 
Inte minst eftersom de som avses i första hand är utvandrare.
I sin bästa tolkning kan ”invandrare” betyda utrikes födda. Mer än så säger inte begreppet.
Utrikes födda kan vara flyktingar från krig och elände eller så har de sökt sig till vårt land för att hitta arbete. Deras situation är helt olika.
Ändå används ”invandrare” i debatten som en gemensam beteckning på individer som är arbetskraft, kriminella, ömkansvärda, konstiga, tjusiga, lata, arbetssamma, svårbegripliga m.m.  Det vill säga precis som ”inrikes födda”.
Nu kommer statistik från SCB som berättar vilka jobb som ”utrikes födda” lyckats få i Sverige.

Inte oväntat dominerar hotell- och kontorsstädare. I den gruppen var knappt var tredje kvinna och mer än varannan man utrikesfödd år 2012.
Men samma statistik visar att ett annat vanligt yrke för utrikesfödda var läkare.
Städare och läkare. Bägge grupperna kallas för "invandrare" i debatten men de har mycket olika position i samhällshierarkin.
SCB:s statistik visar att de utrikes födda läkarna är gifta med varandra. På samma sätt är det med städarbetarna. De är gifta med varandra. Läkare och städare är inte gifta med varandra.
Det gäller säkert också inrikes födda.
Så vad säger begreppet ”invandrare”?

Inga kommentarer: