torsdag 3 februari 2011

S söker ledare och politik

Tusentals medlemmar och partidistrikten har formulerat vilka krav som ska ställas på socialdemokraternas nya ledare.
Valberedningen har sammanfattat kraven. Den nye partiledaren ska
- kunna samla hela partiet,
- vara tydligt förankrad i partiets värderingar
- kunna bygga ett starkt lag,
- i tillräcklig omfattning ha prövats i sitt ledarskap inom partiet.
- kunna stärka och utveckla partiorganisationen och kunna leda idédebatten
- i samspel med medlemmarna utveckla partiets politik efter de förändringar som sker i samhället och omvärlden.
Partiordförande ska kunna bli Sveriges nästa statsminister och kunna leda partiet i flera kommande val.
Enligt kriterierna är det inte nödvändigt att den nye partiledaren sitter i riksdagen.
Nu ska partidistrikten diskutera vilka namn som motsvarar kriterierna och som kan nomineras till uppdraget.
Distrikten ska inte göra någon rangordning av kandidaterna utan bara ta fram ett antal personer som man anser uppfyller kraven.
Socialdemokratiska studentförbundet föreslår redan miljöministern Lena Sommestad som partiets nya ledare.
Nu återstår bara att slå fast vilken politik den nye ledaren ska stå i spetsen för.

Privata Affärer

Expressen

SR

LO-Tidningen

DN

Inga kommentarer: