fredag 19 februari 2010

Krisen fortsätter

EMU-motståndarna tar krisen i Greklands ekonomi som stöd för att EMU bör skrotas.
Andra, som Håkan A. Bengtsson Dagens Arena, menar att Greklands kris visar att EMU bör reformeras.
Det sistnämnda är säkert riktigt, eftersom det mesta i vår tillvaro ständigt är i behov av reform.
Men handlar Greklands nuvarande situation i första hand om EU, EMU och Grekland?

Bör vi – d.v.s. vänstern – inte söka de djupare orsakerna, nämligen i världens kapital- och finansmarknad och valutasystem? Närmare bestämt det ekonomiska världssystem som gör det lönsamt för kapitalägarna att förvandla skulder – miljöskulder, finansskulder, penningskulder, fattigdom – till ”vinst”? Som ersatt begreppet ”värde” med pris? Som grundar kapitalbildningen på uppblåsta fantasivärden i stället för på reellt arbete och produktion?

Vi lever i en kapitalistisk värld med nationella gränser.
En paradox.
Kapitalet dominerar ohämmat världens ekonomi medan politikerna är bundna av nationella krav och begränsningar. Kapitalet rusar runt över klotet och skapar välstånd och fattigdom utifrån kapitalismens logik och lagar. Kapitalet skiter fullständigt i nationers väl och ve.
Politikerna kan inte styra kapitalet utan kan bara anpassa sin politik efter kapitalismens globala krav.
EU och EMU är inte lösningen på detta problem men ett politiskt steg i rätt riktning.

Greklands kris har förvisso förvärrats av dålig politik och finanskapitalister från Goldman Sachs och JPMorgan Chase. Men det är ingen isolerad kris. Det är en fortsättning på den kris som kallats finanskrisen och som nästan är glömd.

NewYork Times

Inga kommentarer: