lördag 6 februari 2010

Välstånd och välfärd

Sverige är ett av de länder som klarat sig sämst genom den ekonomiska krisen. Det visar den senaste upplagan av den så kallade välståndsligan från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.
Välståndsligan mäter hur stor bruttonationalprodukten, BNP, per capita är i de ledande industriländerna. Man har dessutom tagit med skillnader i prisnivå i beräkningen.
Inte överraskande är det Irland och Island som fallit tillbaka mest på välståndsligan om man jämför läget 2007 före krisen med siffrorna för 2009, som just presenterats.
Men vid sidan om dem är det Sverige som det gått sämst för, tillsammans med Finland.
Varken BNP-måttet eller det sätt som OECD mäter på är oomtvistat, men det är ändå ett mått.
Mätningen jämför nationer.
Vad vi inte har är en liknande jämförelse mellan olika socialgrupper eller regioner. En sådan jämförelse, om den fanns, skulle inte bara mäta välståndsskillnader utan också välfärdsklyftor.
Se mitt inlägg ”Klassklyftor i statistiken”

Att mäta och jämföra välstånd
Aftonbladet
Sveriges Radio P1

3 kommentarer:

Anonym sa...

USA har klarat sig bäst enligt denna omtvistade mätmetod så då vet vi vilken ekonomisk fördelningspolitik socialdemokraterna kommer att stå för då !

Jonny sa...

Ja just det.

Sveriga har rasat kontinuerligt på listan sedan 70-talet...

Beror det på alliansregeringen ?

Vinnare i ligan är bland annat USA

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck-i-Sverige-och-internationellt/

Hmmm... förespråkar du deras välfärdsmodell ?

Kerstin sa...

Jonny:
Nej det beror på borgerlig politik och att S dessvärre fört en sådan sedan mitten av 1980-talet.