fredag 19 februari 2010

EU:s rika och fattiga

Londons innerstad är EU:s rikaste region. Stockholm hamnar på tionde plats i EU:s tio-i-topp-lista slaget av exempelvis Luxemburg, Bryssel, Hamburg, Prag och Paris. Två andra nordiska regioner finns med bland de 20 rikaste: Köpenhamn på plats 18 och Åland på plats 20.
Stockholm är långt före de fattigaste regionerna i Bulgarien och Rumänien. Och londonbons "BNP-siffra" ligger 334 procent över EU-genomsnittet, medan en person i Severozapaden i Bulgarien bara når upp till 26 procent av snittet.

Tar man hänsyn till att det kostar mer att leva i London än i exempelvis Bulgarien minskar skillnaderna något. Men statistiken visar tydligt att det går en ekonomisk gräns mellan öst och väst. Alla EU:s 20 fattigaste regioner ligger i Öst- och Centraleuropa, i länder som blivit EU-medlemmar mellan 2004 och 2007. Eurostat har delat upp de 27 EU-länderna i 271 regioner för att göra mätningen. Sverige har delats upp i åtta regioner, som alla ligger över EU-genomsnittet.
Siffrorna som presenteras av EU:s statistikmyndighet Eurostat är från 2007, innan den ekonomiska krisen slog till med full kraft.
Går man ner på individnivå är skillnaderna enorma mellan invånarna.

Privata affärer

Uppsala Nya Tidning


Ta hem rapporten:

Inga kommentarer: