söndag 30 november 2008

Hur är din hierarkiuppfattning?

Det har under mänsklighetens hela historia funnits hierarkier i samhället. Ungefär så här:

Antiken 6000 f.kr.–800 e.kr. (Babylon, Egypten, Grekland, Rom):
Aristokrati
Medborgare
Utlänningar
kvinnor
slavar
barbarer

Medeltiden, renässansen 800-1700 talet (Europa):
Kungar, kejsare, drottningar
Påve
Adel, aristokrati, furstar
Högre prästerskap
Jordägande bönder
Bankirer
Bruksägare
Präster
Militärer
Handelsmän, hantverkare,
Icke jordägare
gesäller, lärlingar
fattiga, egendomslösa
judar
övriga okristna
prostituerade

Industrialismen 1800-1950 (Industrivärlden)
Bankirer
Industriägare
Rikspolitiker (regering. riksdag o.s.v.)
Centralbyråkrater
Skådespelare
Författare
Uppfinnare och upptäckare
Konstnärer
Intellektuella
Egenföretagare
arbetare, löntagare
arbetslösa
romer
prostituerade, tiggare


1950- 2008 (Globalt)
Bankirer
Finansmän, finansmäklare
Industriägare
Rikspolitiker (regering. riksdag o.s.v.)
Centralbyråkrater, myndighetsledare
Organisationstoppar
Kändisar (skådespelare, TV-kändisar, m.fl.)
Idrottsutövare
Popartister
Författare
Mediefolk (journalister, ledarskribenter, kåsörer, tankesmeder)
Reklamfolk
Modeskapare
egenföretagare
arbetare, löntagare
flyktingar, folk i uländer
arbetslösa
pundare, prostituerade, tiggare

En hög placering inom hierarkin innebär:
* inflytande och makt över övriga grupper,
* rikedom och möjligheter att berika sig större än för övriga grupper,
* högt anseende i samhället.

Naturligtvis finns det, inom varje grupp i hierarkin, skillnader i makt, rikedom och anseende - t.ex. könsskillnader.
Grupperna visar bara den hierarkiska indelningen i huvuddrag.
Utöver dessa (vertikala) grupper finns självklart andra former av (horisontella) tillhörigheter: Familj, etnisk, religiös, nationell o.s.v.

Kommentera gärna denna hierarkiuppfattning t.ex. genom att göra omdisponeringar, föreslå andra hierarkier, göra tillägg eller strykningar. Tänk gärna i stora drag och bli inte för petig.

1 kommentar:

Anonym sa...

Den sista hierarkin stämmer rätt bra med min egen uppfattning.
Speciellt att du jämställde arbetare och löntagare och att människor med kunskaper är så lågt rankade.