fredag 14 november 2008

Klarar vi befolkningsökningen?

FN-organet the ”United Nations Population Fund”, UNFPA, meddelar i sin rapport ”State of World Population 2008” att jorden i dag har 6,75 miljarder invånare men att befolkningen stiger till 9,2 miljarder 2050.
Ökningen är lika stor som världens hela befolkning på 1940-talet.
Snabbast växer antalet invånare i de allra fattigaste staterna av vilka många ligger i Afrika. Afrikas befolkning stiger med över 1 miljard till 2 miljarder 2050.
Indien kommer att bli världens folkrikaste land 2050 med en befolkning som ökar med nästan en halv miljard till 1,66 miljarder. Kinas invånarantal växer däremot bara med 70 miljoner. Men sin stora befolkningsökning kan Indien åter få problem med matförsörjning.
Befolkningen i Japan faller däremot med 25 miljoner till 103 miljoner som består av allt fler äldre.
I Europa minskar Tyskland, Italien, Polen och alla andra stater i öst. Bulgarien rasar från 7.6 till 4,9 miljoner. I Ryssland och Ukraina är tillbakagången än mer dramatisk. Ryssland går från 142 miljoner till 108 miljoner.
Sverige, Storbritannien, Frankrike och Spanien tillhör de rika länder som ökar inte minst genom invandring. Invandring är också en faktor bakom USA:s fortsatta befolkningstillväxt. Från 309 miljoner idag ökar antalet invånare till 402 miljoner 2050. Det kommer inte att saknas arbetskraft i USA om 40 år medan Tyskland, Japan och Ryssland kan få svårt att hålla igång hjulen.
Kommer framtidens ekonomiska system kunna föda världens alla hungriga magar?
Hur ska detta system i så fall se ut?

3 kommentarer:

gojo sa...

Många svälter redan, varför skulle det bli bättre med större befolkning?

Anonym sa...

ryssarna är arvsfiender och bör tydligen utrotas

hahahahahahaha

Anonym sa...

Har du en sådan dj*lig matematisk människosyn som rubriken antyder eller fikar du enbart efter besökare?

Ohämmad befolkningsökning har att göra med låg utbildning och kvinnors underordning av män - inte med "ekonomiska system".