onsdag 10 november 2021

Vilken makt har politiker i en demokrati?

Äntligen stod Greta i talarstolen.

– Det finns ingen planet B, det finns ingen planet bla, bla bla. Det här är allt vi hör från våra så kallade ledare: ord, ord som låter bra men hittills inte lett till handlingar, sade hon.

Ungefär samma sak, men på ett mer sofistikerat sätt, säger professor em vid KTH, ordförande för European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien Christina Moberg i en understreckare i SvD 211110.

”Världsvetenskapsdagens budskap är viktigt att uppmärksamma. Det är bara genom medborgarnas engagemang och med beslut baserade på vetenskapliga fakta som vi kan möta globala utmaningar och utveckla livskraftiga och hållbara samhällen, för nuvarande och framtida generationers skull. Förhoppningsvis kommer deltagarna i Glasgow att inse detta och lyssna till vetenskapen. ”
Så avslutar hon sin artikel.

Politikerna lyssnar inte. De bara pratar. Hur utbredd är inte den uppfattningen?
Det är en uppfattning som skapar förakt för politiken och därmed för demokratin.
Den stärker populister som säger att andra partier bara pratar, vårt parti kommer att handla.

Uppfattningen göds delvis av det politiska systemet.

Det finns till exempel en stor skillnad på vad politiker säger sig vilja göra inför ett val och vad de sedan har möjlighet att genomföra.
Vad en politiker sagt sig vilja göra brukar av motståndare, i efterhand med facit i hand, vändas till att politikern ”har lovat” men svikit.
Inte sällan är det politikern själv som säger att ”jag lovar att…” Men ingen politiker kan lova att genomföra något. Möjligen kan hen säga ”jag lovar att verka för att…”.
Men felsägningen leder naturligtvis till ett missnöje med politikerns ”svek”.

En annan fråga är i hur stor utsträckning som våra nationella politiker rår över vad som händer i vår globaliserade värld men som påverkar situationen i vårt land.

Hur kan våra svenska politiker påverka världsproduktionen, finans-, kapital-, valuta- och råvarumarknaderna som har en stark inverkan på alla enskilda länders ekonomi?  
Miljöförstörelsen är global. Vad kan svenska politiker göra för att hindra Indiens och Polens kolanvändning? Skogsavverkningen i Brasilien och Indonesien?
Hur kan de påverka de multinationella företagen som ofta är ekonomiskt starkare än enskilda nationalstater?
Vad kan Sveriges politiker göra för att antingen ta emot eller hindra den växande strömmen av flyktingar som vill in i landet?
Visserligen finns internationella politiska organ som FN, EU, Världsbanken, OECD med flera, men beslutsvägarna där är långa och krångliga.

Det finns också, och har alltid funnits, en motsättning mellan olika intressen inom samhället. Enskilda vinst- och ägarintressen kan stå mot allmänintressen, individen mot kollektivet, stad mot land, industri och produktion mot natur, fattig mot rik.
Politikernas uppgift är att balansera dessa motsatta intressen. Men vilka möjligheter har de att ens påverka?

Om det enbart vore politiker som styrde och ställde i Sverige skulle vi inte ha en demokrati och ett öppet samhälle.

Sverige styrs inte enbart av politiker utan även av kapitalister, omvärlden, tillfälligheter, organisationer och rörelser, media, kulturen och många fler.

Kanske skulle forskningen inrikta sig på att analysera hur stor, eller begränsad, makt politiker på olika nivåer egentligen har och var den egentliga makten ligger?

SVT Nyheter Greta Thunbergs diss mot politikerna: Bla, bla, bla

SvD Under strecket Cristina Moberg: Varför vill politikernainte tro på vad vi vet?

Några av mina tidigare blogginlägg i ämnet

Demokratins svagheter en grogrund för totalitära rörelser eller anarki 

Partier som vet vad "vanligt folk tycker och tänker".

Kapitalismen hotar demokratin

Kritik av vänstern I

Inga kommentarer: