onsdag 10 december 2014

Exempel på hur media spär på politikerföraktet

I beslutande församlingar gäller. majoritetsprincipen så att det förslag som vinner måste ha uppnått över 50 procent av rösterna.
Det är inget problem då två förslag står emot varandra.
Men anta att det finns tre förslag:
A.    40 procent (S+Mp)
B.    32 procent (Alliansen)
C.    28 procent (SD)

(Obs detta är ett principresonemang)
A. får proportionellt flest röster men kan inte vinna eftersom B och C tillsammans kan vara emot.
Ordföranden måste därför ställa två förslag emot varandra för att ordna en utslagsvotering för att utröna vilket förslag som kan få majoritet.
Ordföranden utser A. till huvudförslag och frågar mötet vilket förslag hen ska ställa emot A.
Mötet röstar om det ska bli B. eller C som blir motförslag.
Ordföranden frågar:
Väljer mötet B. som motförslag till A?
Väljer mötet C som motförslag till A?
De mötesvana som stöder A.röstar naturligtvis fram det sämsta förslaget som motförslag eftersom de då har större chans att vinna i slutomröstningen.
I klarspråk i vårt exempel: S+Mp röstar för SD som motförslag till sitt eget förslag eftersom de räknar med att både Alliansen  och SD röstar på sina egna förslag.

I slutomgången ställs alltså C (SD). mot  A. (S+Mp)
Alliansen vill inte rösta på SD vilket ger S+Mp får majoritet.

I det verkliga fallet i Skåne fanns fyra förslag eftersom V gick fram med ett eget men principen är densamma.
Det här är ganska elementär mötesteknik och de flesta som varit med politiskt praktik kan detta.

Men de politiskt oerfarna journalisterna upptäcker i stället en sensation att kabla ut att S+Mp röstat på SD.
I media refereras detta utan att kontrapropositionsvoteringens principer förklaras.


14 kommentarer:

Leif sa...

Jag tycker nog att politikerna själva lyckas alldeles utmärkt att spä på politikerföraktet. De framstår mest som allmänt handlingsförlamade och arbetsskygga individer.

Anonym sa...

Praxis är och har alltid varit att man bara röstar på sitt eget förslag och i övrigt lägger ner sina röster. Axiom 1.

Mario Matteoni sa...

Om alla röstar på sitt eget förslag (enligt mitt exempel) och i övrigt lägger ner sina röster kommer ju inget förslag att få majoritet. Pucko!
Leif: Det var åsikter av det slaget som bäddade för fascismen.

Anonym sa...

Pucko? Är det Carin Jämtin du menar då hon starkt fördömt handlandet av (S) i Skåne.

Mario Matteoni sa...

Okunskapen om mötespraxis tycks vara omfattande i akademiska kretsar.
Använde uttrycket Pucko eftersom jag normalt inte argumenterar med anonyma kommentatorer. Nåt namn måste du få.

Jonny sa...

Om vi antar att

Rödgröna röran bara kan tänka sig alternativ A

Alliansen bara kan tänka sig alternatib B

SD i 1:a hand vill ha sitt eget alternativ C och i 2:a hand alternativ B

så verkar det som om det största stödet de facto är för alternativ B.

60% mot 40%, du menar alltså att rösttrixande ska ge de med 40% i ryggen rätt ... vilken demokratisyn...

Det bör givetvis vara som så att i alla omgångar röstar man på det man anser vara bäst. Så länge det finns mer än ett förslag kvar så tas det SVAGASTE bort. Därefter sker repetitiva röstomgångar tills ett alternativ står som vinnare.

Med denna DEMOKRATISKA princip så ställs till slut de två starkaste alternativen mot varandra och det med störst stöd vinner.

Allt annat är odemokratiskt och manipulation.

Mario Matteoni sa...

Du verkar anstränga dig att inte begripa att en majoritet måste uppnås för att ett beslut ska kunna fattas.
Detta är en gammal beprövad princip som sker dagligen i föreningslivet när fler än två likvärdiga förslag föreligger.

Jonny sa...

Mario:
Jag begriper nog mer än du tror.

Vad som är gammalt och beprövat har inte med vad som är rätt och demokratiskt att göra.

Det demokratiska är att ställa alla alternativ mot varandra, det svagaste tas bort i en upprepad omröstning tills det finns antingen ett alternativ som har 50% röster eller mer eller om det bara finns två alternativ kvar det med flest röster (det senare beroende då på nedlagda röster).

I ditt exempel skulle alltså omröstning 1 (alternativ A, B och C) ge

A: 40%
B: 32%
C: 28%

Omröstning blir det då mellan A och B
A: 40%
B: 60%

Dvs en klar majoritet (60%) visar att alternativ B är det som ska gälla.

Du förespråkar manipulation vid röstning och att 40% ska bestämma över 60%, det är odemokratiskt.

Mario Matteoni sa...

För det första:
Mina procentsiffror är exempel.
I verkligheten ställer ordföranden proposition på alla tre förslagen:
Väljer mötet A?
Väljer mötet B?
Väljer mötet C?
Alla frågor besvaras med ja-rop.
Det är efter att någon av mötesdeltagarna begär votering som kontaroproposition blir aktuell.

Att göra som du föreslår är dålig respekt för mötets minoritet.
Det kan ju t.ex. hända att både B och C har lika många anhängare. Vad gör man då enligt ditt förslag?

Jonny sa...

Det spelar ingen som helst roll vilka siffror det är.

Skulle det demokratiskt rätta vara "dålig respekt för mötets minoritet" ?

Tvärtom, ditt sätt att tänka innebär dålig respekt för alla inklusive mötets majoritet.

Jag skulle gissa att detta odemokratiska röstsystem kommit fram för att det gynnar den som är störst (vilket ju historiskt sett oftast varit S) samt att det är ett snabbare förfarande.

Ingetdera är acceptabel orsak för att trixa med demokratin.

Ditt exempel om att B och C är lika stora.

Det innebär antingen att

1 B/C är större än A.
I detta fallet faller A och omröstning sker mellan A och B
Blir dessa efter omröstning då fortfarande lika stora hamnar vi i samma läge som lotteririksdagen gjorde.

2. A är större än B och C
Då beror det på inbördes förhållande mellan A och B/C.
Om A är t.ex 50% eller mer är ju omröstningen avklarad. Om t.ex alla 3 är jämnstora föreligger ett låst läge och inget alternativ kan vinna. Om politiker inte kan lösa detta får frågan bordläggas eller får man ta till omval.

Ditt val är alltså istället ett odemokratiskt röstsystem där (som i ditt exempel) 40% bestämmer över 60% vilket ju är helt korkat.

Att vi har politiska styren som baseras på den här sortens odemokratiska metoder är genant för att vara mild...

Jonny sa...

Tillägg -

Det mer odemokratiska röstesätt du föredrar förutsätter att den sittande regimen inte deltager i val av vilket alternativ som ska vara kontraproposition eftersom deras eget förslag ska ställas mot detta.

Det borde till och med ett barn kunna förstå. Det som S gjorde i skåne är ren och skär manipulation och odemokratiskt.

Mario Matteoni sa...

Jag talar om en tillämpning och en praxis som används på föreningsmöten oavsett om de är politiska eller andra.
Förstår man inte det bör man antingen ta reda på fakta eller avstå från att visa sin okunskap.
Det räcker att journalister är okunniga.

Jonny sa...

Jag påvisar att denna "praxis" är odemokratisk.

Speciellt att sittande regim manipulerar röstningsförfarandet genom att initialt rösta på svagare alternativ för att slippa få starkare alternativ ställda mot sig.

Därför bör S i Skåne kraftigt kritiseras liksom alla andra som missbrukar systemet.

Jag påvisar vidare hur en mer demokratisk röstordning bör ske.

Demokrati sitter i ryggmärgen hos en demokrat. Tyvärr finns det ryggradslösa inom politik och föreningsliv.

Jonny sa...

Tips till socialdemokrater som regererar i minoritet.

Lägg fram huvudförslag A.
Låt en "fri S-ledamot" lägga alternativ B som skiljer sig från A en liten smula.

Partigruppen (S) röstar initialt för alternativ B som kontraproposition och välj sedan i ensamt majestät alternativ A.

Grattis, den obehagliga demokratin är borta !