onsdag 10 december 2014

Politik i teori och praktik

Hur kan en politiker, före valet, ge löften om att genomföra det ena eller det andra politiska förslaget?
Ingen politiker i en demokrati vet ju hur majoritetsförhållandena kommer att se ut efter valet och om det är möjligt att få igenom förslaget i de beslutande församlingarna.
Varje ”löfte” eller förslag från en politiker borde därför avges med den inledande meningen ”Ifall vi får majoritet ska vi …” eller ”om vi får möjlighet vill vi…”

Vanligen är detta underförstått förutom för politiska journalister som gärna talar om ”svek” då politiker inte fått igenom sitt förslag.
Årets valresultat är extremt i det fallet, som visar att inte ens budgetförslag kan tas som löften. Följaktligen kan även alla anklagelser om svek avskrivas.
För övrigt anklagas en del politiker för att sakna erfarenhet.   
Så här kan det låta:
Minst en av de tävlande brukar alltså vara en erfaren statsminister. Kinberg Batra har visserligen som gruppledare arbetat nära Alliansregeringen, men hon har aldrig varit minister. Och Stefan Löfven har bara några månaders – och inte särskilt framgångsrik – erfarenhet av regeringsarbete.” (Göran Eriksson i dagens SvD)

Göran Eriksson har förvisso god efterenhet av att ”recensera” politik men vilken praktisk erfarenhet av politik har han?
Sådana praktiska erfarenheter är viktiga.

Det finns nämligen få företeelser i vår värld där skillnaden mellan teori och praktik är så stor som inom politiken.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror att det är kontraproduktivt att förvandla politik till enbart spelteori eller en tävling i vilken skribent som har putsat spåkulan bäst.

I grunden handlar det om att välja sida mellan två block som är väldigt lika varann. Två ideologier styr svensk politik: Nyliberalism och identitetspolitik. Den ena sidan, den högra, vill ha mer av den förra och något mindre av den senare och vice versa. Förutom dessa så har vi Gossen Ruda: Dödsmördarfascisterna. De vill inte ha någon identitetspolitik alls och ogillas av alla de andra...

// Jan

Jonny sa...

"Följaktligen kan även alla anklagelser om svek avskrivas."

Sveket/lögnen från Lövfen att inte sitta kvar om alliansens budget vann ... det kan vi inte skriva av.

Sveket mot tidigare ingågna överenskommelser likaså ...