torsdag 28 november 2013

Lambertz mot restenVad jag förstår försöker Lambertz säga att de domar som fällde Thomas Quick inte var felaktiga utifrån de uppgifter, fakta och förutsättningar som fanns då de fälldes.
 
Det innebär inte att de nya domarna som friade Quick är fel. 

Nya fakta, nya förutsättningar har tillkommit. Inte minst de som visar att märkliga terapimetoder och droger påverkat förundersökningarna, och det faktum att Quick tagit tillbaka sina erkännanden.

Jag har inte sett eller hört några media som försökt utreda Lambertz´ aspekt.
Vad som pågår mot Lambertz är i stället ett ganska otäckt mediedrev.
Quick är juridiskt friad från åtta mord. Man måste ändå fråga sig vilka som är skyldiga till de nu ouppklarade åtta morden.
Nästan alla mord är preskriberade. Ändå vore det viktigt att få fram de verkliga mördarna. Inte minst för att slutligen fria Quick moraliskt.


SvD


2 kommentarer:

Gunnar Westman sa...

Men Lambertz säger ju att inga nya saker har tillkommit. I de tidigare domarna finns inte något om terapin med i domskälen.Domarna grundade sig uteslutande på bevis.I TV i tisdags sa Lambertz att det fanns åtminstone 10 tekniska bevis och ett 50-tal andra bevis som otvetydigt visade att Quick var skyldig.Han säger också att de åklagare som nu efter resning väljer att lägga ner åtalen har gjort fel.Alla åtta har gjort en felbedömning av bevisvärdena,dvs han menar att Quick är skyldig och att det inte var Quicks bekännelser som fällde avgörandet utan de faktiska bevisen. Det som framkommit senare,t ex terapin och hur den genomförts inte har någon betydelse i skuldfrågan. Quick är skyldig därför att de bevis som presenterades var överväldigande. Han är tämligen ensam om just den uppfattningen.

Anonym sa...


Nej, Lamberz sa att frikännande
var rimligt när erkännandena tagits
tillbaka. Och varför gör media stor
sak av att Lamberz säger att
domstolar aldrig fastställer
sanningen utan endast bedömer de
bevis/indicier som parterna
åberopar? Den tekniska bevisningen
i Quickfallen håller alltså endast
i förening med erkännande. Konstigt?