måndag 2 december 2013

Är Aktiespararna marxister?Det ”finns två typer av människor: de som jobbar för kapital, exempelvis alla löntagare, och de som låter kapitalet jobba åt dem.”

Denna marxistiska klassdefinition läser man inte i någon vänstertidskrift utan i en annonsbilaga till SvD i fredag 29 nov. 2013. Annonsbilagan från Aktiespararna och Mediaplanet har rubriken ”Säkra dinframtid”.

Enligt annonsbilagan, och Marx, finns det således två klasser, å ena sidan de människor som bara äger sin arbetskraft i produktionen och å andra sidan de som äger kapitalet och produktionsmedlen.

I dag är det vanligare, även inom vänstern, att se klassbegreppet som en indelning i socialgrupper eller inkomstnivåer. Klassgränsen anses gå mellan fattiga och rika.

Att det marxska klassbegreppet används av dem som gör Aktiespararnas reklamblad är inte förvånande. Klassmedvetenheten är i dag större hos kapitalägarna än hos vänstern.
Inga kommentarer: