lördag 28 december 2013

Tiggare, horor och papperslösa, organisera er!
 Han är rolig, han professorn.
När han inte gillar utformningen av sexköpslagen så gör han en retorisk krumelur med ett förslag om att förbjuda folk att ge pengar till tiggare. 

”En möjlighet som inte prövats men som vore värd att diskuteras vore att införa ett förbud inte mot gatutiggeri men mot att ge pengar till den som tigger på gator och torg. Här finns vad jag kan se en klar parallell till förbudet mot köp av sexuella tjänster där vi valt att inte bestraffa de som säljer sexuella tjänster utan bara de som betalar för detta. Skälet är att man har bestämt att den som köper sexuella tjänster för sin egen behovs-tillfredsställelse utnyttjar en annan människas utsatta sociala situation och därmed förnedrar de prostituerade. Vidare har man ansett att prostitution leder till många former av sociala problem och ofta till utslagning av den prostituerade samt att denna verksamhet vidmakthåller en ojämlik maktordning. På samma sätt kan man se på den som ger allmosor till gatutiggare, det vill säga som en person som bidrar till en annan människas sociala underordning och förnedring för att tillfredsställa något slags behov av att känna sig rättfärdig. Förbudet mot tillfälliga köp av sexuella tjänster motiveras också av att prostitution ofta är en grogrund för organiserad brottslighet och människohandel, vilket är problem som också ofta nämns i samband med det ökande gatutiggeriet.” skriver professor Bo Rothstein i en debattartikel i dagens DN.

Med sitt förslag vill professorn, med ett retoriskt grepp, peka på sexköpslagens paradox.
Det finns fler.

Tiggeri och prostitution betraktas i Sverige som smutsiga arbeten, men de är inte förbjudna. Däremot är det, enligt svensk lag, olagligt att köpa sex.
Men vad skiljer t.ex. papperslösas situation på arbetsmarknaden från tiggarens och horans?  

De papperslösa är olagliga eftersom de saknar tillstånd att vistas i Sverige. Och från och med den 1 augusti i år kan arbetsgivare (d.v.s. arbetsköpare) som anställer papperslösa straffas för detta. 

Fullt lagligt är det emellertid att sälja och köpa arbetskraft. Bägge delarna betraktas t.o.m. som högst hedervärda.
Arbetsköpare (kallad arbetsgivare) utnyttjar löntagarens situation eftersom alternativet för den senare är att bli arbetslös och därmed utan inkomst.  Den enskilde arbetsköparen (arbetsgivaren) skulle därför, så länge det finns överskott på löntagare, kunna diktera villkoren i ett avtal mellan honom och löntagaren.
Så skedde också i industrialismens barndom. 

Men i Sverige har vi numera en över hundraårig demokratisk tradition med organisationsrätt, arbetsmarknadslagar, socialförsäkringar och fackliga organisationer som balanserar arbetsgivarnas makt.
Kollektivavtalen är resultat av denna demokratiska tradition.

Kanske skulle därför tiggare, horor och papperslösa organisera sig i ”fackliga” sammanslutningar för att kräva sin rätt?

När det gäller definitionen av det ena och det andra kan man kanske tänka på vad den konservative franske författaren till ”Arbetarklassens historia” , A. Granier de Cassagnac skrev 1838:
”Vi ser att proletariatet innefattar 1. arbetare, 2. tiggare, 3. tjuvar och 4. de allmänna kvinnorna.
En arbetare är en proletär som arbetar och förtjänar en dagspenning, varav han lever.
En tiggare är en proletär som inte vill eller inte kan arbeta och som tigger för att kunna leva.
En tjuv är en proletär som varken vill tigga eller arbeta och som stjäl för att kunna leva.
En allmän kvinna är en proletär som varken vill arbeta, tigga eller stjäla och som bjuder ut sin kropp för att kunna leva.”


 

7 kommentarer:

Anonym sa...

Tiggeriet är ett problem som inte kan lösas. Precis som invandringen från Östeuropa och Levanten kommer den att tillta. Det enda vi kan göra är att anpassa oss till tiggeriet och en generell välfärd som luckras upp. Folkhemmet är dött. Vi har våra politiker att tacka för den här utvecklingen. Politiker som lever på tryggt avstånd från misären i fina kvarter.

Anonym sa...

Tiggeriet är ett problem som inte kan lösas. Precis som invandringen från Östeuropa och Levanten kommer den att tillta. Det enda vi kan göra är att anpassa oss till tiggeriet och en generell välfärd som luckras upp. Folkhemmet är dött. Vi har våra politiker att tacka för den här utvecklingen. Politiker som lever på tryggt avstånd från misären i fina kvarter.

// Jan

Anonym sa...

När det gäller censur, som du tog upp i ditt förra inlägg, så vill jag påpeka att S-bloggar är ett hårt censurerat forum där, på det stora hela, ingen egentlig debatt tillåts. Kommentarerna blir färre och färre. Vad beror det på? Jo, på att webbredaktören nogsamt blockerar alla som inte följer partilinjen. Själv spammar sagde redaktör forumet med 20-30 "copypastade" inlägg dagligen. Helt utan kommentarer, oftast utan källangivelser.

Min åsikt är att webbredaktören är kontraproduktiv för det här forumet genom att han stryper den fria debatten till förmån för kopierad propaganda och rader av meningslös statistik. Vad tycker du, Mario? Eller är frågan tabu?

// Jan

Mario Matteoni sa...

Jan.
Jag hänvisar till min blogg från 2007 http://matteoni.blogspot.se/2007/06/var-finns-den-ppna-debatten.html

Effie sa...

Jag delar Rothsteins ide om att vi måste förbjuda verksamhet som försätter andra i misär eller bidrar till att behålla människor i misär. Jämförelsen med sexköpslagen är lysande. Själv anser jag att sexköpslagen är felaktig eftersom den mest kan ses som en politisk manifestation av de som misslyckas med att lösa de verkliga problemen. Det vi behöver är en slavköpslag. En lag som straffar alla som utnyttjar människor i misär eller som bidrar till att människor försätts i misär. I dagens Sverige finns det mängder av verksamheter som utnyttjar människor i misär. Varför skall vi enbart bestraffa de som köper sex? Vi borde istället se över utsatta branscher såsom städföretag, byggföretag, åkerier och restauranger. Detta är bara en liten del, listan kan göras lång. I många av företagen som verkar i dessa branscher finns papperslösa, jobbsökare, invandrare från Långtbortistan och andra som hamnat utanför våra sociala skyddsnät. Varför straffar vi bara sexköpare när så många andra bidrar till utsattas misär? Det är inte så länge sedan vi kunde läsa att svartjobbare städade på regeringskansliet och hos McDonalds. Vi vet att många åkerier anlitar tvivelaktiga underentreprenörer. På många restauranger finns det folk med usla villkor. Byggföretag har i många fall utnyttjat underentreprenörer från låglöneländer som gett sina anställda skitlöner. Varför bestaffas inte de som benyttjar sig av detta på samma sätt som sexköpare?
Låt hjälpen till behövande i första hand gå genom våra kommuner och i andra hand genom seriösa hjälporganisationer såsom stadmissionen och frälsningsarmen. Tanken på det gamla
folkpartistförslaget om statliga eller statligt kontrollerade bordeller ligger inte långt borta. Vi borde kanske se skillnaden på att köpa sex av en hittvingad tonårstjej som vi inte kan tala med och en trettio årig svensktalande kontorsråtta som vill utöka shoppingkassan och ber om lite mer än taxipengar. Men sådant ger kanske inte politiker positiva rubriker.
När det sedan gäller förbud mot tiggeri så undrar jag om inte detta kan jämföras med förbud mot gatuprostitution. Här borde vi i första hand, före förbud, tvinga de sociala myndigheterna att agera. Men det vore kanske på sin plats att lokalt kunna förbjuda sådana verksamheter inom vissa områden, exempelvis i omedelbar närhet (2-300 m) till skolor, dagis, fritids och ungdomsgårdar.
Slutligen måste jag påpeka att misären kan inte lagstiftas bort, däremot kan vi lagstifta om åtgärder mot de som bidrar till att människor lever i misär.

Mario Matteoni sa...

Lägger märke till att både TV4 och SVT2 nyheter behandlar Bo Rothsteins förslag som allvarligt menat.
De får t.o.m. andra professorer att allvarligt kommentera.
Intressant.

Addison pf sa...

Högsta kvalitets städhjälp i hela Stockholm. Hemstädning fr.145 kr/timme | Flyttstädning/Storstädning fr. 25 kr/kvm. Vi har bra referenser. Here are städföretag,hushållsnära tjänster,hushållsnära tjänster priser,fönsterputs pris,kontorsstädning priser,trappstädning stockholm pris,hemstädning stockholm pris and städning lidingö.