söndag 12 januari 2014

Vänstern klarar inte debatten med de främlingsfientliga Det finns en tendens i svensk politik och media att avfärda främlingsfientlighet som ”rasistisk” och därutöver bemöta de främlingsfientliga med tystnad.
Det är inte bara ett sätt att slippa ta analysen och debatten i flykting- och invandrarfrågor utan är också kontraproduktivt. De enda som gynnas av tystnaden är just de invandrarfientliga.
För det första förutsätter anklagelsen om ”rasism” att det verkligen finns mänskliga rasskillnader eller att de som är främlingsfientliga omfattar idéer om rasbiologi, ungefär som de rasläror som florerade i Europa på 1920-30-talen.
De främlingsfientliga kan därför lätt avfärda anklagelsen för rasism genom att de verkligen inte tror på rasskillnader.
Främlingsfientlighet är något annat än rasism även om det i bägge fallen rör sig om inhumanitet, rädsla för det främmande, brist på empatisk förmåga och ren okunnighet.
Det finns kanske även idag riktiga rasister men de är antagligen betydligt färre än de som är främlings- och invandrarfientliga.

För det andra blandar man i debatten samman begreppen invandrare och flykting. Det utnyttjas av SD som gärna skyller invandringen för de problem som uppstår på grund av flyktingpolitiken.

En annan slagsida i den diskussion som SD frodas i är att medier och politiker undviker att ta debatten om invandringens och flyktingmottagandets ekonomiska och sociala konsekvenser.
Om detta skriver Anna Dahlberg i dagens Expressen. Hon efterlyser vänsterns bidrag i den debatten.

”Nästan alla vänsterdebattörer har visserligen tagit ställning för att Sverige ska tillåta fri flyktinginvandring genom att öppna för asylviseringar utanför Europa. Men man vill för allt i världen inte diskutera konsekvenserna av det ställningstagandet.
I stället låtsas man som att man samtidigt kan öppna gränserna, utrota barnfattigdomen, rusta upp välfärden, utjämna klyftorna, häva bostadsbristen och höja lägstalöner och ersättningar. Det är inget mindre än ett intellektuellt haveri.”
”Det är synd. För vänstern skulle behövas i den här debatten. Det handlar om vilket slags samhälle vi vill ha i framtiden. Ska Sverige vara ett nybyggarland med låga löner och minimalt skyddsnät eller en jämlik välfärdsstat som stänger många hjälpbehövande ute?
Det finns argument för och emot båda visionerna, men man måste vara hederlig nog att erkänna att de kommer med en prislapp. Vill man av moraliska skäl ge världens flyktingar legala vägar till Sverige och låta alla papperslösa stanna måste man inse att den svenska modellen behöver göras om i grunden.
Om vi inte kan tala om dessa frågor utan att den främlingsfientliga bilan hänger över nacken är vi illa ute”4 kommentarer:

Jonny sa...

Givetvis finns det raser/rasskillnader.

T.ex läkemedel är oftast utvecklade för "vita västerländska män".

Tyvärr reagerar olika raser ofta olika på läkemedel precis som det finns stora skillnader mellan hur kvinnor och män reagerar.

Att bortse från dessa skillnader vid t.ex utveckling av läkemedel är en stor dumhet som fortfarande pågår.

Vi vet efter stora undersökningar att genomsnittligt så klarar sig asiater klart bättre på traditionella IQ-tester än andra raser.

Det är inte att vara rasist att anse att raser finns och fyller en funktion i t.ex vetenskapliga smmanhang.

Det är inte heller rasism att erkänna att det finns generella skillnader mellan raser.

Däremot är givetvis inte en ras varken bättre eller sämre än en annan rent generellt sett men det finns rasskiljande särtecken till fördel/nackdel för samtliga raser.

Vad gäller främlingsfientlighet så är det omoget att påstå att något riksdagsparti är det. Att vara mot den stora invandring (oavsett om den härrör från asylmottagande, anhöriginvandring, underåriga etc etc) som skett i Sverige de senaste 30 åren har inget med främlingsfientlighet eller rasism att göra. Det har med förnuft att göra. Vårt svenska samhälle har inte haft och har inte kapacitet att ta emot den mängd vi gjört och fortsätter att göra. Kostnaderna för vårt samhälle har varit enorma och kommer så att förbli för överskådlig tid framöver.

Visst finns det rasister, dessa finner man bland alla raser och de största motsättningarna mellan olika raser/folkgrupper finner du mellan några av de invandrade grupperingarna, dvs inte mellan svenskar och "invandrare".

Anonym sa...

Det är tvärtom. Det är SD som ständigt påpekar att flyktingar är
en liten del av invandringen till
Sverige. Begreppet flykting används
i stället för det mer korrekta asylsökande för att försköna bilden av den nuvarande stora invandringen.
Invandringspolitiken kostar, beroende på hur man räknar, 70 mdr, 110 mdr eller 300 mdr per år. Detta är beräkningar som sjuklöverns företrädare i det längsta försöker mörka.

Lars Andersson sa...

Det är godare, finare och humanare att hjälpa 100 flyktingar i Afrika än en flykting i Sverige till samma kostnad. Det är de som är för den kostsamma massinvandringen som är slösaktiga och inhumana, de väljer att hjälpa en olagligt insmuggland flykting/asylsökande i stället för 100. Invandringspolitiken är beslutad av etablissemanget för att söndra och härska. De ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna är katastrofala och det gäller att vända utvecklingen snarast för att inte eskalera problemen ännu mer.

Anonym sa...

Från Oscar Peterson:
vVänstern och högern har alla sina egna orsaker till att stödja massinvandringsprojektet. Den ena sidan ser sig som human och inbillar sig att invandring medför en nettovinst för samhället. De vägrar konsekvent att se fakta,, att se statistik och att se verkligheten. Dessutom tror de sig vara goda, genom att offra den välfärd som vi svenskar under generationer har byggt upp. De hävdar med emfas att vi svenskar inte existerar, saknar kultur och så vidare.

Vid sidan av dessa, för kapitalet så nyttiga lakejer, har vi högern som inte längre behöver hymla om att lönerna måste ner, skatterna sänkas och välfärden urholkas.

Sossarna har gjort sitt val - ni vill ha massinvandring av samma mängd som alliansen. Ni går kapitalets väg. Ni kommer sluta på sophögen.