lördag 18 januari 2014

Nej, Maria Ludvigsson på SvD är inte dum.Det vore ju bra om ledarskribenter hade någon kunskap om vad de skriver sina ledare om.
Så är dock inte alltid fallet med Maria Ludvigsson på SvD.
Inte för att hon är dum eller obildad men hennes nyliberala dogmatism skapar blinda fläckar i hennes världsbild.
Ett gott prov på det visar hon i dagens ledare Kapitalism till stöd förbehövande socialister där hon skriver:

”Sedan nyår har rödgröna tidningen ETC:s chefredaktör Johan Ehrenberg tytt sig till kapitalismens trygga hägn för att bärga sin idé om en ny dagstidning. Med tydlig socialistisk agenda vill Ehrenberg vinkla nyheter på ett sätt som ifrågasätter marknadsekonomi och liberalism. För att lyckas med detta har ETC använt sig av så kallad crowdfunding, det vill säga nätbaserad insamling av privata slantar för specifikt ändamål. Tack vare ett antal pålitliga privata förhandsprenumeranter utkom ETC nyligen med sin första dagstidning.”
”Crowd-funding är folkkapitalism i en form som inte varit möjlig tidigare. Och det fungerar. Till och med för dem som vill använda det insamlade kapitalet till att motverka samma kapitalism som möjliggjort det.”
”Det är med särskild tillfredsställelse vi kan se att vänstern, i form av ETC och Ehrenberg, bidrar till att hålla civilsamhället och den spontana kapitalismen levande.”

Att samla in pengar för att starta olika projekt har ingenting med vare sig kapitalism eller marknadsekonomi att göra. Sådant har förekommit i alla tider, långt före och efter kapitalismen. Och egentligen skapades arbetarrörelsen inom civilsamhället i kamp mot storkapitalets makt.

I arbetarrörelsens barndom för hundrafemtio år sedan samlade medlemmarna in lönepengar till sina sjuk- och begravningskassor samt skapade fackföreningar och socialdemokratiskt parti på det sättet. Den röda kooperationen kom till genom att konsumenterna gick samman i civilsamhället, bekämpade av den tidens kapitalister.
Den demokratiska och frihetliga arbetarrörelsen har alltid hävdat civilsamhället mot staten och kapitalet.


Inga kommentarer: