tisdag 19 november 2013

Börsbolagens styrelser är enfaldigaStyrelseledamöterna i svenska börsbolag är kopior av varandra, oavsett om de är kvinnor eller män. Det anser stiftelsen Allbright som i sin senaste rapport "Lika barn leka bäst"har kartlagt ledamöternas bakgrund, utbildning och nätverk skriver SvDNäringsliv i går 18 nov.
Rapporten i korthet:
• 19 av 20 styrelseledamöter har en akademisk examen, kandidatexamen eller högre
• 3 av 4 styrelseledamöter är ekonomer eller ingenjörer
• 3 av 10 styrelseledamöter har gått på Handelshögskolan i Stockholm
• 7 av 10 ledamöter har VD-erfarenhet
• 17 av 20 ledamöter är av svensk härkomst
• 3 av 10 nya valda ledamöter i år var kvinnor
• 38 börsbolag har styrelser helt utan kvinnor


Därtill kan tilläggas, vilket inte finns med i rapporten, att börsbolagens styrelseledamöter vanligen har en klonad inkomstnivå som inte speglar ett tvärsnitt av svenska folkets utan är betydligt högre.

Att börsbolagsstyrelserna är klonade är inte förvånande.
Ju mer lika styrelseledamöterna i börsbolagen är desto större är chansen att besluten blir enhälliga och kan fattas utan längre diskussioner.
I en klonad styrelse kan besluten fattas snabbt och i enighet.
I regel finns också ett enda intresse för styrelsen att tillgodose, nämligen att investeringar ska förränta sig.

Därmed skiljer sig börsbolagens enfald från demokratins mångfald, och aldrig bör de sammanblandas.


2 kommentarer:

Stig-Björn Ljunggren sa...

Jag tvivlar inte på att demokratins organisationer är mer mångfaldiga, men VET vi hur mycket mer?

Mario Matteoni sa...

Nä, jag vet i varje fall inte hur klonad styrelserna i vissa organisationer är.
Men den demokratiska mångfalden säkras av att olika organisationer har skilda och motsatta intressen som bryts mot varandra. Olika styrelser har olika sammansättning och olika kloning.
Börsbolagen har en enda gemensam uppgift nämligen att förmera bolagets kapital. Det är då kloningen blir både effektiv och odemokratisk.