måndag 4 november 2013

Janerik Larsson - klasskämpe
Den gamle klasskämpen Janerik Larsson manar, i dagens SvD, till en ständigt pågående kamp.


30 år efter det s.k. 4-oktoberupproret ”kan man konstatera att behovet av det långsiktiga systemförsvaret kvarstår”, skriver han. ”Makthavare av alla slag behöver ständigt påminnas om att ett vitalt näringsliv inte är ett särintresse utan själva källan till välståndet. ”
Varje generation måste påminnas om detta, anser Larsson.
Visst har han rätt. Om han med ”vitalt näringsliv” menar arbetet och produktionen.
Larsson anar med en rysning, att även hos borgerliga partier, har uppstått en tilltagande längtan efter den starka staten och en politisk klåfingrighet.
Men eftersom han är kapitalets klasskämpe pläderar han för ”den fria företagsamhetens” läs, kapitalets makt.
Men motsättningarna i samhället är inte så enkla att det är staten som står mot kapitalet. Det är mer komplicerat än så.
Samhället är nedlusat med makthierarkier där den enes frihet är den andres ofrihet. Och i dagens ekonomi ser vi många exempel på hur kapitalets makt begränsar ett vitalt näringsliv.
Men det är ju inget ovanligt bland klasskämpar att förenkla.

Inga kommentarer: