tisdag 13 november 2012

Ett förslag till socialliberalt partiprogramDen socialdemokratiska programkommissionensförslag till partiprogram omfattar 50 sidor text om partiets samhällssyn, dagens värld och den socialdemokratiska politiken.

Förslaget till program bygger på de ganska omfattande diskussioner som förts inom arbetarrörelsen, och nu uppmanas alltså arbetarrörelsens enskilda medlemmar och
organisationer att senast den 14 december ge sina synpunkter på förslaget.
Det är, i god mening, ett socialliberalt programförslag som presenteras med några få reminiscenser av socialistisk retorik.
Den som läser programmet med dogmatiska nyliberala ögon som t.ex. Maria Ludvigsson i dagens SvD hittar därför en hel del att kritisera. Det gäller förmodligen också ”socialister” som, vid läsningen, måste drabbas av en stark längtan till forna tider.
Men förslagets text är en modern anpassning till den idétradition som betonar humanism före exploatering och solidaritet före egoism. Läs t.ex. följande något kantiga formulering:
Socialdemokratin är ett antikapitalistiskt parti, som bygger motkrafter mot kapitalets anspråk på dominerande makt över ekonomi och samhälle. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin. Det är tvärtom alltid demokratin som ska sätta gränserna för marknaden och de ekonomiska intressena.
Mot det kapitalistiska maktsystemet sätter socialdemokratin en ekonomi styrd av folkliga intressen. Det är en ekonomi där varje människa har rätt och möjlighet att som medborgare, löntagare och konsument påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets villkor. Det är en ekonomi som bejakar en sund marknadskonkurrens och som innefattar olika former av ägande och
företagande. Det är en ekonomi som stimulera människor att starta nya företag och som ser företag och företagsledningar som viktiga aktörer i ekonomin. Den bygger på insikten att produktionskapital måste ge avkastning och ser marknadsekonomin som en dynamisk del av det ekonomiska livet.”
Efter en hastig genomläsning tycker jag att materialet, även som förslag, borde redigerats hårdare. Nu förefaller texten spretig och okoncentrerad.
Själv saknar jag en del viktiga skrivningar och är kritisk till andra men hoppas få återkomma till dem.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag, icke-sossemedlem har nu läst förslaget till partiprogram ovan något som de flesta s-medlemmar med all sannolikhet inte kommer att göra.

Det är iögonfallande hur inflatoriskt man använder ordet "demokrati". Vill man "devalvera" begreppet?

Det är också klart att partiprogrammet inte på något sätt behandlar hur de resurser som partiet så gärna vill fördela, skall produceras. Också krav på det "personliga ansvaret" lyser med sin frånvaro. Många väljare skulle uppskatta det.

Barrikadtext? Floskler? Ja, i väldigt hög utsträckning flörtar man med folket från förr. Kommer det att locka NYA väljare? Skulle inte tro det. Texten borde kunna slaktas ned med stor fördel till högst en fjärdedel. Frågan är om någon vågar göra partiet tydligare, rakare, begripligare. MVH Karl