söndag 11 november 2012

Vad kan Kinas makthavare göra?

På samma sätt som USA:s nya ledning står inför stora svårigheter har Kinas ledare många svårbemästrade problem framför sig.

Den nya kinesiska ledningen måste bland annat ta itu med en hotande inflation, växande sociala och ekonomiska klyftor, den omfattande korruptionen, miljöförstöringen och den politiska ofriheten.

Den kinesiska politiska ledningen har visserligen några fördelar framför den amerikanska. Kinas ekonomi visar fortfarande god tillväxt och det politiska enpartistyret ger Peking betydligt större politiskt manöverutrymme än vad den besvärliga demokratin kan erbjuda.
Men den kinesiska politiska centralmakten är inte enväldig. De regionala och lokala ledningarna i landet har ett stort inflytande inom sina respektive områden.

Centralregeringen måste hålla de regionala och lokala makthavarna på gott humör vilket kan bli svårt. Inte minst i kampen mot korruptionen eftersom en sådan kamp hotar de regionala och lokala ledarnas intressen.
Korruptionen är utbredd på alla nivåer, dessutom blir det svårt att genomföra reformer på grund av Kinas massiva byråkrati. Även den måste reformeras.
Men de regionala makthavarna och lokala tjänstemännen är knappast de enda hindren för reformer. 

Ledarna i Peking har hittills gynnat statsägda företag som många anser vara nyckeln till partiets grepp över den ekonomiska makten och nära knuten till den högsta politiska eliten. Makthavarnas personliga intressen i dessa enorma statliga företag innebär stora hinder för effektiva förändringar ekonomin.

Nu krävs också stora infrastruktursatsningar och fortsatt kamp mot miljöförstöringen och en beslutsam kamp mot de växande sociala och ekonomiska ojämlikheterna vilket leder till ökande sociala spänningar.
Men en konservativ maktelit är, med rätta, rädda för att reformer kan generera förväntningar och krav på nya och ytterligare reformer. 

Ofrånkomligt är att en stor del av det ekonomiska överskottet måste gå till uppbyggnad av det sociala trygghetssystemet.  Den processen kan inte ske utan att det uppstår krav på demokrati, fria fackföreningar, pressfrihet och oberoende domstolar.

Klarar det kinesiska enpartisystemet detta?

DN 

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Mario!

Tack för din överblick, som hjälper en att sovra i info-bruset.
En liten stilkommentar: antingen "BEsvarar man en kommentar" eller "svarar en kommentaTOr".

Tack för ordet!
Annika R