måndag 26 november 2012

Till programkommissionen Förslaget till partiprogram IIIPartiprogrammet bör peka på
·         * att dagens ekonomiska kris beror på strukturella fel i den rådande världsordningen
·         * kapital- och finanskrisens orsaker och konsekvenser
·         * att kapitalisterna inte längre förmår förse arbetet och produktionen med kapital

Förslag till skrivning

Kapital- och finansmarknadens uppgift är att förse produktionen med nödvändiga krediter och kapital och styra produktionsöverskottet till utvecklingsbara produktionsområden.

Kapital- och finansmarknaden har emellertid slutat att fungera på det sättet.  Problemet är att finansmarknaden förlorat kontakten med den underliggande produktiva ekonomin. Den har i stället blivit en global börs för placerare av skuldsedlar som räknas som ”värden” och tillgångar. Varje byte av skuldsedel ökar ”värdet” (priset) på den och skulderna växer. Bara i ”bokföringen” ser det ut som om det är ”värdet” som ökar.
Hela finansmarknaden är en marknad för skulder som ständigt byter ägare och där alla är skyldiga alla. Nationerna är skyldiga bankerna som är skyldig sina insättare som har skatteskulder till staten som har skulder till pensionsfonder …
Krediter är sunt och nödvändigt inslag i ekonomin men här handlar det inte om friska lån utan om icke existerande ”värden” och siffror i en komplicerat spel med inbillade pengar och löften som inte kan infrias.
Klyftan mellan den allt mer upphaussade finansmarknaden och den underliggande produktionen ökar till en växande bubbla. Allt liknar ett pyramidspel med en kamp mot tiden. Det gäller för spelarna att ta hem vinsterna först. Vid ett givet tillfälle spricker bubblan och krisen är ett faktum.
Sådana kriser har uppstått regelbundet inom kapitalismen under två hundra år.

Socialdemokratin verkar för att demokratiskt styrda överstatliga institutioner får möjlighet att påverka finans- och kapitalmarknaderna i syfte att dämpa de kapitalistiska kriserna och skydda oskyldiga från att betala för kapitalägarnas misstag.

Fler förslag följer.

Inga kommentarer: