måndag 9 februari 2015

Svensk socialdemokrati kan lära av grekisk vänster

Katrine Marçal är en av socialdemokratins bästa och klokaste skribenter.
Till skillnad från socialistdogmatiska vänsteralibin som Greider och Suhonen är Katrine Marçal öppen för de politiska förutsättningarnas dialektiska förändring.

I Aftonbladet den 8 februari uppmanar hon sossarna att lära av vänstern närmare bestämt av det grekiska Syriza och spanska Podemos.
Hon konstaterar att socialdemokratin i bägge länderna närapå har utraderats.
Katrine Marçal räknar upp sex punkter som hon anser sossarna har något att lära av.
Du kan läsa punkterna här.

Jag anser att det inte är konstigt att socialdemokratin i de bägge länderna har tappat det politiska förtroendet hos löntagarna. I bägge länderna har socialdemokratin applicerats i politiken uppifrån av delar av en gammal politisk elit. Partierna har saknat grund i folkrörelser och har inte sprungit fram ur dessa vitala folkliga rörelser.
En socialdemokrati utan organisk kontakt med fackföreningsrörelsen och andra folkrörelser skiljer sig inte från borgerliga partier.

I Sverige finns fortfarande det starka bandet med fackföreningsrörelsen och partiet hävdar löntagarintressen, men risken är att den nya politiska eliten – bortsett från den nuvarande partiledaren – fjärmar sig från löntagarna. Den risken löper också Vänsterpartiet, kanske i än högre grad.

Nummer fyra på Katrine Marçals lista är att hon uppmanar socialdemokraterna ”att hitta en tydlig yttre fiende (som inte är ett annat parti). En fiende som inte bara är Moderaterna”.

En sådan ”fiende”, eller hellre motpart, är nyliberalismen och dess låtgåpolitik gentemot kapitalismen. Kampen mot kapitalismens orättvisor, paradoxer, destruktivitet och för en humanisering och modernisering av det ekonomiska, sociala och kulturella samhället måste vara vägledande för socialdemokratin. En sådan kamp kan också attrahera socialliberaler.

Katrine Marçal avslutar sin text med att säga:
”Transparens, öppenhet och att låta medlemmarna bestämma är vad som verkar känneteckna de nya framgångsrika vänster­partierna i Europa.
Det är inte vad som kännetecknar de svenska socialdemokraterna.”

Håller med. Partiet måste hitta former som aktiverer medlemmar och sympatisörer nedifrån och upp. Inte uppifrån i form av enkäter och styrande rådslag, uppmaningar till dörrknackning inför val och penningbidrag. Den nya informationstekniken ger möjligheter till tvåvägskommunikation mellan gräsrötter och elit.
Tycker fortfarande att socialdemokratin inte utnyttjar denna möjlighet fullt ut.2 kommentarer:

Leif sa...

Jag tror inte att populistpartier på vänsterkanten är något för Sverige. Med detta sagt har hon rätt i dessa påståenden:

"I Sverige upplever många i dag att de politiska partierna tjafsar högljutt om småsaker (betyg från årskurs fyra eller årskurs sex) men är eniga om allt det stora."

"Ägna helt enkelt mindre tid åt att fundera över ”vad ska vi tycka?” och mer tid åt att fundera över ”vad kan vi göra?”"

"Transparens, öppenhet och att låta medlemmarna bestämma är vad som verkar känneteckna de nya framgångsrika vänster­partierna i Europa."

Det känns ganska löjeväckande med dessa debatter om från vilken årskurs det ska vara betyg samtidigt som det råder massarbetslöshet, extrem bostadsbrist och budgetunderskottet växer. Väljarna tröttnat självklart och börjar leta efter alternativ och fastnar då hos partier som Fi, V eller SD.

Anonym sa...

Visst har Katrine rätt på några punkter. Socialdemokratin har blivit en maktapparat med svag folklig underbyggnad.

Men att dra på sig enorma skulder och sedan tro att andra länder ska kvitta dem är ju bara ansvarslöst. Precis som Rumänien som borde Grekland istället kastas ut ur EU eftersom de inte längre uppfyller kraven på ett medlemsland.

// Jan