lördag 21 februari 2015

Alla ska känna trygghet i Sverige


Självklart! Judar är inget undantag. Alla ska känna sig trygga i vårt land.

Men ska inte vårt land vara tryggt även för troende muslimer?

Kan de känna trygghet då deras tro grovt kränks genom fula teckningar av profeten Muhammed. Enligt muslimsk tro får profeten inte avbildas därför anser muslimerna att teckningarna är kränkande.

I yttrandefrihetens namn anses det dock vara beundransvärt att reta troende muslimer.
Vad vinner man med det?  Med de kränkande teckningarna ökar man motsättningarna mellan olika trossamfund. Terrorister har därmed ansett sig få anledning att mörda hela redaktioner.
Ett tjugotal moskéer i vårt land har saboterats av islamofober. 

Att klumpa ihop alla muslimer med terrorister är inte bättre än att klumpa ihop alla judar med terroriststaten Israel.

Det senare är dock svårt att undvika eftersom Israel säger sig vara en judisk stat och dess premiärminister Benjamin Netanyahu uppmanar judar som ikänner sig otrygga i vårt land att flytta till Israel. Angrepp på Israel brukar också ofta resultera i anklagelser för antisemitism.

Och på vilket sätt har Lars Wilks´ teckningar ökat eller förvarat yttrandefriheten?
Yttrandefriheten har istället begränsats genom att terroristbekämpning har lett till ökad kontroll av samhällsmedborgarna.
28 kommentarer:

Anonym sa...

För det första så vet ingen, inte ens polisen, vilka som vandaliserat moskéer.
För det andra så är det enbart muslimer som mejar ner hela tidningsredaktioner och mördar besinningslöst för att någon skojar med Muhammed.
Judarna i Sverige, och Europa, är nu i en alldeles särskilt utsatt position på grund av den stora muslimska invandringen till Europa. Att förringa eller relativisera detta faktum, som dessvärre många socialdemokrater gör, är inget annat än djupt tragiskt.

// Jan

Anonym sa...

De flesta av oss har säkert sett 30- och 40-talens nidteckningar av "onda" judar med stora näsor och glödande blick, signalerande att "deras världskonspiration skulle störta världen i fördärv"..

Var även dessa teckningar och deras upphovsmän förkämpar för yttrandefriheten...?
Har vi någonsin hört "Je suis Goebbels" skanderas..?

Jag får det inte att gå ihop.

Oförskämdhet, plumphet och förolämpningar har ingen uppbygglig funktion, och har ingen plats i ett civiliserat samhälle...inte på någon nivå.

Skall det skämtas, skall det ske med stil, finess och - respekt.

/Bosse

Anonym sa...

Den enda gång som en hel tidningsredaktion har mejats ner i Sverige, var förövarna nazister. Det har hänt flera gånger att människor har misshandat eller mördats av nazister, även i Sverige under modern tid, för att de har kritiserat nazismen. I Sverige är det tillåtet att förneka förintelsen av judar under andra världskriget. Det är däremot livsfarligt att påstå att så har skett. Under det senaste decenniet har dock nazisterna legat lågt för att inte störa framgångarna för sina partiskapelser Sverigedemokraterna och Svenskarna Part. Det är inte särskilt framgångsrikt att hetsa mot judar i det nutida Västeuropa, så därför hetsar nazisterna mot muslimer i stället. Rasismen lyser igenom. Både judar och araber är semitiska folkslag.

Mario har alldeles rätt. Men det är inte vilka muslimer som helst, som det rinner över för, när deras profet skändas. Mördarna är grovt kriminella individer, som, försöker vinna sympatier genom sina dåd.

Håkan H

Anonym sa...


När yttrande- och tryckfriheten
sätts på prov viker sig stora
delar av den svenska vänstern och
börjar tala om nytta, lämplighet
verkhöjd osv. Tala klarspråk: ni
vill inskränka yttrandefriheten!
F ö bidrar media till otrygg-
heten genom att systematiskt
undandanhålla uppgifter om
vilka det är som
begår brott i Sverige. Senast
gällde det de s k "svenskarna"
på Amorella.

Anonym sa...

Sanningen är ju att den svenska vänstern, anförd av den självutnämnde tryckfrihetsexperten Nils Funcke, en gång journalist på den kommunistiska tidningen Gnistan, alldeles för länge har försvarat nazisternas missbruk av yttrande- och tryckfriheten, som har varit ett våldförande på andras yttrandefrihet. Tanken har väl varit att främja kommunismen genom att främja nazismen, i den naiva tron på ett folkligt uppror mot en nazistisk diktatur. Gjordes något sådant uppror mot Hitler? Nej, de som skulle leda detta uppror förpassades illa kvickt till koncentrationslägren.

Med den unika svenska öppenheten kan nazisterna (och för all del även deras ideologiska kusiner: de islamistiska terroristerna) hota sina kritiker med "hembesök". Dessa extremister är inga förkämpar för någon annan yttrandefrihet än deras egen. Och den yttrandefrihet som de försvarar, är rätten att yttra hot, rätten att skrämma andra till tystnad.

Det finns en gräns för vad de ofta anonyma nazisterna tillåter, innan de subtila hoten tas till.

Anonym sa...

Jag förstår inte varför invandrade muslimer skall ha särbehandling i västerlandet när det gäller yttrandefrihet.

Vänstertidningen Charlie Hebdo har blivit stämda ett tiotal gånger av den franska katolska kyrkan pga missnöje med innehållet i tidningen. Tidningen har blivit friad alla gånger med hänvisning till yttrandefriheten. Ingen biskop slog ihjäl någon på redaktionen eller utanför som hämnd.

Varför skulle det vara fel att förvänta sig att invandrade religiösa muslimer skulle förfara på samma sätt isf att meja ner hela redaktionen med laddade Kalasjnikovs?

Svaret är att islam fortfarande väntar på sin egen "upplysningstid".

MVH Karl

Anonym sa...

Ett märkligt inlägg av sign Karl. Att franska katolska kyrkan flera gånger har stämt skittidningen Charlie Hebdo visar väl att det inte är någon särbehandling av muslimer som katolikerna vill ha.

Anonym sa...

Noterar att signaturen Bosse hellre kritiserar offren, medarbetarna på Charlie Hebdo, än förövarna, de islamistiska massmördarna. Bra jobbat, Bosse!

Jag noterar också att signaturen Håkan väljer att ljuga då han hittar på att nazister mejat ner tidningsredaktioner i Sverige. Det har aldrig skett.

Hur förryckt får "vänstern" bli? Åtminstone borde man förstå att man skrämmer bort väljare med sin islamofili. Socialdemokraterna behöver de väljare de har då idag är ett parti som stadigt ligger under 30 procent i väljarsympatier.

// Jan

Anonym sa...

Jan,
Du tolkar mitt inlägg som f-n läser Bibeln, eller som IS läser Koranen.

Jag kritiserar självklart inte offren.
Jag ställer den berättigade frågan om muhammedkarikatyrerna anses vila på en "godare" yttrandefrihet än Goebbels judeteckningar...och i så fall varför.
Än en gång; jag får det inte att gå ihop, och jag önskar att någon vill förklara..

/Bosse

Anonym sa...

Jag noterar att signaturen Jan anser sig känna till exakt alla våldsdåd som har begåtts av svenska nazister, och alltså vet vilka våldsdåd som INTE har begåtts av nazister. Det var inte illa. Den kunskapen kan bara ledande nazister ha. Intressant att sådana personer har börjat "moderera" vad som får skrivas på socialdemokratiska bloggar. Men det förvånar ju inte. Journalister och författare, som kritiserar nazismen hotas per brev eller mejl. Inför 70-årsminnet av befrielsen av Auschwitz-fångarna, de som inte redan hade gasats ihjäl, uppvaktades svenska nyhetsredaktioner av nazister med uppmaningen tiga. Ett förtäckt hot. Och nu uppträder samma slag som yttrandefrihetens försvarare.

Håkan

Anonym sa...

Håkan: Det är du som påstår att nazister har mejat ner en hel tidningsredaktion i Sverige. Då åligger det dig att bevisa det. Inte mig att motbevisa det. Din insinuation att jag skulle vara "en ledande nazist" är så förryckt att jag, för sinnesfridens skull, lämnar den därhän.

Bosse: Jag noterar bara att du lägger större vikt vid att diskutera juridiska teknikaliteter än det faktum att islamister använder teckningar på Muhammed som förevändning för massmord på tecknare och journalister. Jag anser att det senare är betydligt allvarligare än det förra.

// Jan

Anonym sa...

Jan,

Att försöka analysera skillnaden i moralisk legitimitet, mellan företeelserna "muhammedkarikatyrerna" och "nazismens judeavbildningar", är en vida större fråga än de "juridiska teknikaliteter" som du vill reducera det till.

Vi har alla ett egenansvar, att efter bästa förmåga navigera i det pågående propagandakriget.
Alternativet är att bli propagandans offer.

/Bosse

Anonym sa...

Bosse: Det var inte nazister som mejade ner en hel tidningsredaktion i Paris eller mördade judar i Paris och Köpenhamn. Det är heller inte nazister som anfaller skolor och mördar skolbarn, halshugger folk inför kamera eller bränner upp folk levande i burar. Det är heller inte nazister som stenar kvinnor till döds eller tar slavar.

Att blanda in nazisternas illdåd under andra världskriget här är bara ett sätt att förflytta fokus. Det gagnar inte debatten eller vår säkerhet.

// Jan

Anonym sa...

Jan,
Ditt svar är en skruvboll, som inte går att förhålla sig till.

Med en dåres envishet upprepar jag frågan (som tycks vara obehaglig att besvara):
I vilket avseende kan muhammedkarikatyrerna vara mer rumsrena och konstruktiva än t.ex. nazismens kroknästa judeavbildningar...?

Frågan är obehaglig för alla som alltför snabbt målade in sig i "yttrandefrihets-hörnan" innan känslorna hunnit kallna.

Men, för att vi skall komma vidare i vår strävan efter en bättre värld, måste frågan besvaras.
Även om det kan svida i vår stolthet.

/Bosse

Anonym sa...

Bosse: Vilka karikatyrer som är "rumsrena" eller inte kan man säkert diskutera in absurdum (i den jämförelse du tog upp så tycker jag att judeteckningarna är värre eftersom de är uppenbart rasistiska. Vilket rondellhunden knappast kan anklagas för att vara). Det är inte det som är huvudsaken utan de illdåd som följer i dess fotspår.
Till skillnad från dig (antar jag) så tycker jag inte att det öppna demokratiska samhället ska anpassa till hot från muslimska grupper.

// Jan

Anonym sa...

Jan,
Självklart skall vi inte vika oss för islamisternas hot.

Men, hur skall vi kunna visa prov på vad civilisation är, om vi själva inte kan bemästra vårt förment goda omdöme...?

/Bosse

Anonym sa...

Till skillnad från Jan tycker jag
inte att det öppna demokratiska samhället ska anpassa till hot från vare sig nazistiska eller extrema islamistiska grupper. Naturligtvis inte till hot från några andra grupper heller, men det brukar inte anses nödvändigt att räkna upp alla, som inte har gjort sig kända för våldanvändning. Naturligtvis ska man inte falla undan för hot om massmord från Sverigedemokraterna, men är det något som har förekommit? Så därför behöver vi inte dra in SD i en diskussion om vilka som har mejat ner tidningsredaktioner. Men då ska man inte heller dra in "muslimer" som grupp i den diskussionen. Det är ganska tydligt att Jan använder socialdemokratiska bloggar för att så frön till ett kommande raskrig. Vem vill ha det?

Enskilda debattörer har heller ingen skyldighet att "bevisa" nazismens allmänt kända ogärningar. Sådana villkor för att få komma till tals i en debatt, är inget som utmärker det öppna demokratiska samhället. Har inte Jan kidnappat hela debatten, som från början handlade om att alla (även judar och muslimer) ska känna trygghet i Sverige?

Anonym sa...

Anonym (Håkan?): Är du helt koko? Jag har aldrig påstått att samhället ska anpassa sig till några hot överhuvudtaget. Påstår man att nazister har mejat ner tidningsredaktioner i Sverige är det väl rimligt att man belägger samma påstående. Annars är det ju fritt fram för vilka lögner som helst.

// Jan

Jonny sa...

Mario resonerar som en typisk socialist i denna fråga.

Han tar lätt på yttrandefriheten och önskar särbehandla den så känsliga religionen Islam som inte kan kritiseras och absolut inte får drivas med.

Judar, kristna och muslimer anser att jag som ateist ska hamna i ett av dem designat h*lvete.

Detta är bara ett exempel på vad deras vedervärdiga religioner har som grundteser.

Religionerna ska kritiseras, de ska fördömas och kunna utsättas för hån och de ska inte ha någon som helst särbehandling oavsett om det är scientologer, asatroende eller muslimer.

Mario Matteoni sa...

Jonny:
I princip har jag samma inställning till religioner som du. Men jag kan, till skillnad från dig, respektera de människor som har en tro och en religion och värna deras rätt att utöva religionen oavsett om de är judar, muhammedaner, buddhister, hinduer eller något annat.
Därmed accepterar jag inte sådana religiösa eller politiska uttryck som innebär att andra människor utsätts för våld, övergrepp eller trakasserier.

Jag tror inte heller att hån är en bra metod för att övertyga någon om att hen har fel. Kritik ska vara väl underbygd och saklig för att ge effekt.
Om du menar att socialister är hövligare och mer förstående till andra människors uppfattningar så är jag socialist i så måtto. Men jag kan tänka mig att även liberaler kan ha en förnuftig inställning till sina medmänniskor.
Jag ser ingen anledning att möta andras åsikter med fördömanden.
Yttrandefriheten är inte en frihet för dem som vill slå på dem som är svaga; den är avsedd att skydda mot maktmissbruk och intolerans.

Jonny sa...

Mario -
Jag respekterar människor, religioner i sig förtjänar däremot ingen respekt.

Vi talar om sagor för vuxna.

Troende har givetvis rätt att inom lagens ramar utöva sin tro.

Religion är inte baserad på saklighet, de är vidare oerhört dåligt underbyggda och baseras på urtida sagor som innehåller vidriga "gudar" och vedervärdiga regelsystem som ställts upp för de troende.

Religionernas grunder borde genomlysas ordentligt av det offentliga samhället och det som är vidrigt skall fördömas.

Vad gäller hövlighet så ligger många socialister inte bra till, lika lite som kommunister, fascister, nazister och religiösa fundamentalister. Socialismen har genom historien där den etablerats som samhällssystem visat att den medför vidrig diktatur.


Du skriver "Jag ser ingen anledning att möta andras åsikter med fördömanden"

Fel, jag fördömer just antidemokratiska åsikter hos t.ex nazister, socialister och religiösa etc.

Samma sak med kvinnoförtryckande åsiktssystem, antihomosexuella yttringar etc.

Det finns alltså mycket att fördöma.

Yttrandefriheten är bara begränsad av det lagsystem vi har, inget annat. Vad vissa anser vara "god ton", "god konst" etc kan man stoppa upp där bak i valfri gud.


Yttrandefriheten är till för att yttra sin åsikt.

Katolska kyrkan har fortfarande enorm makt över människor, samma sak med Islam.

I Sverige har vi tagit de första stegen genom att skilja kyrka och stat åt, men fortfarande drivs det in skatter till den forna statskyrkan genom staten. Detta borde givetvis avbrytas omedelbart.

Religionskunskap ska kraftigt minskas ned i skolan och endast ingå som mycket mindre moment i historia/samhällskunskap.

Utbildning av präster ska inte ske inom statens försorg.

Stöd ska inte utgå till församlingar.

Anonym sa...

Det finns alltför många "bortförklaringsförsök" när det gäller islams vidrigheter (syn på kvinnor, homosexuella, rättvisa, fatalismen etc). Många betraktar denna religion som ett slags smörgåsbord: det är bara att plocka "gobitarna" efter eget behag och flytta fokus hela tiden.

Har ni förresten tänkt på varför vi INTE diskuterar buddismens eller andra religioners avigsidor i Sverige? Av "någon" anledning är det BARA islam som upplevs som problem. Varför? MVH / Karl

Anonym sa...

Det beror på att vi låter rasister begränsa vårt synfält, i tid och rum. Fanatismen driver människor att offra sina liv för den stora Saken, oavsett om det är nationen, religionen, kommunismen eller demokratin. De drygt 4000 japanska självmordspiloterna, som offrade sina liv för kejsaren var väl buddister? De sänkte hundratals amerikanska fartyg och dödade 12.300 amerikanska soldater. Vad som är mindre känt är att detta inspirerade amerikanska soldater till självmordsaktioner, som att krypa under japanska stridsvagnar med en bomb i famnen, sedan det visat sig vara svårt att placera bomberna rätt utan att offra sitt eget liv. Under de första årtiondena efter andra världskriget hörde man aldrig talas om några muslimska självmordsbombare, men desto mer om "gula faran". Religionen eller andra omständigheter?

Lennart

Anonym sa...

Lennart:

Jag skrev "bortförklaringsförsök" ... och så kommer du med att "rasister begränsar vårt synfält". Jag upplever det inte så.

Du vill få det till att japanska kamikazedåd för dryga 70 år sedan (!) inspirerar dagens unga muslimer, födda här i Sverige, till att åka på terrorresor till Syrien. Har inte RELIGIONEN islam ändå "något mer" som inspirationskälla med terrorgärningarna att göra?

Är inte detta det enkla svaret på min fråga: -Vi diskuterar inte buddisterna i Sverige idag därför att de inte utgör något problem i vårt samhälle.


MVH / Karl

Anonym sa...

Karl: I grunden tror jag det handlar om att "vänstern" har gjort en inteckning i islam genom den stora invandringen från främst muslimska länder. Man har också valt sida i Palestinafrågan.

Därför har man fullt upp med att lägga locket på eller förflytta fokus i frågor som rör muslimsk terrorism.

Syftet är att dels indoktrinera den passiva massan och dels undvika att stöta sig med, numera, stora och ständigt växande väljargrupper (invandrare från Levanten och Maghreb).

// Jan

Anonym sa...

Jag har inte skrivit att de japanska kamikazedåden i slutet av andra världskriget (för ganska exakt 70 år sedan)har inspirerat nutida unga män och kvinnor att åka på terrorresor till Syrien. Vad jag skrev kan du läsa i mitt inlägg.

Jag vet inte om du är rasist, eller bara vårdslös med begrepp och fakta. Men rasister känns igen på att de systematiskt blandar ihop muslimer och våldsbejakande islamister.

Det finns mycket stora likheter mellan den extrema islamismen och den japnska kejsarkulten för 70 är sedan.

Lennart

Jonny sa...

Vart tog Sverige vägen ?

http://www.dn.se/ledare/signerat/inga-svenska-hadelselagar/

Anonym sa...

Lennart & andra:

Apropå "bortförklaringsförsök":

http://www.svd.se/kultur/startskottet-for-en-reformation_4365881.svd

Tariq Ramadan m fl säger också övertydligt:

"”Det är inte seriöst att nöja sig med att antyda att terroristiska handlingar som begås i islams namn inte har något med islam att göra”.

MVH Karl