lördag 12 januari 2013

Varför blir det sånt djävla liv om Centerns programförslag?


Nya moderaterna presenterade förslag till ett nytt program för knappt ett år sedan och socialdemokraterna har nyligen avslutat diskussionen om sitt.
Medierna har inte gjort något större väsen av det.
I all tysthet genomfördes debatten om  programförslagen  inom partierna.

Men när en arbetsgrupp inom Centern presenterar ett programförslag blir det ett djävla liv så att partiledaren är tvungen att avbryta sin semester i Thailand för att komma hem och gjuta olja på vågorna.

Centern är att gratulera. Ett programförslag ska väcka debatt, förslaget ska rådbråkas och idéer ska antas och förkastas och motståndare ska förfasa sig. Det ska vara en jobbig process innan det slutliga programmet antas.

Att Centerns programförslag väcker debatt i media beror naturligtvis på att det är så uttalat nyliberalt och att det utmanar de centerpartister som har socialliberala uppfattningar.
Men det är inget fel i det. Det är sunt.

Jag saknar den debatten för socialdemokraternas del.

Själv har jag försökt bidra till den på det forum som står mig till buds, d.v.s. den här bloggen.
Bl.a. har jag föreslagit att Socialdemokratin mer uttalat ska definiera sig som socialliberalt.

Nu när det är så tydligt att Centern och Folkpartiet har övergivit de väljare som har en socialliberal inriktning vore det tjockskalligt att inte ta chansen att vinna deras röster.

Ty val vinns genom att attrahera nya grupper väljare och genom att försvaga motståndarna.
 

Mina förslag till ett ideologiskt idéprogram hittar du genom nedanstående länkar.
DN 
Inga kommentarer: