måndag 7 januari 2013

Världsekonomin är en bluff


På den här bloggen har jag ofta hävdat att finansmarknaden är en bluff eller ett pyramidspel.

Nu får jag stöd i den iakttagelsen av ett av världens största och mest välrenommerade konsultföretag, Boston Consulting Group. I en rapport, ”EndingThe Era of Ponzi Finance”, som gruppen presenterat jämförs västvärldens ekonomier med den klassiska bedragaren Charles Ponzi, som gett upphov till uttrycket Ponzi-scheme, eller pyramidspel på svenska.


Det är ekonomijournalisten Andreas Cervenka som uppmärksammar rapporten i dagens SvD och där gör en utmärkt sammanfattning.


Den samlade skuldsättningen i OECD-länderna har stigit från 160 procent av BNP 1980 till 321 procent 2010. Konsumera nu och betala senare har varit de senaste årtiondenas motto.
BCG kalkylerar med att en statsskuld på över 60 procent av BNP är ohållbar på sikt, vilket gör att den nuvarande ”överbelåningen” uppgår till svindlande 11 000 miljarder dollar i USA och 7 400 miljarder euro i Europa.

BCG föreslår tio konkreta åtgärder som västvärldens ekonomier måste genomföra för att rädda situationen.
Nu är jag inte helt överens med BCG om åtgärderna, men problemet bör diskuteras och politiska partier som t.ex. socialdemokratin borde utarbeta en global strategi för att politiskt lösa problemen. Det är hög tid.Inga kommentarer: