fredag 21 december 2012

Skattehöjningar för välfärden


I dagens ledare i Dalademokraten kommer Göran Greider fram till att missförhållandena inom välfärden beror på bristande resurser.

Jag trodde att de flesta redan insett att det saknas resurser inom välfärden.


Själv har jag på min blogg flera gånger påpekat att diskussionen om vem som ska bedriva verksamheterna inom välfärden är sekundär eftersom problemet är att både offentliga och privata aktörer tvingas rätta sin verksamhet efter minskande resurser.


Frågan är bara om skattehöjningar för att ge välfärden mer pengar löser problemet.


Innan man tar ut högre skatter för välfärden bör man undersöka bl.a. följande:


1.   Vad beror de minskade resurserna på?
·  Är det prioriteringar i den skattefinansierade sektorn som gjort att välfärdens resurser minskat? Har andra utgifter prioriterats på bekostnad av välfärdens?  I så fall, vilka? kan man göra en omprioritering.
·         Är det ökade kostnader inom välfärden som skapat problemen?
Välfärden kanske får lika mycket resurser som tidigare men det räcker inte längre för att täcka kostnaderna? Blir kostnaderna inom välfärden dyrare?

I så fall varför?
2.   Finns det alternativ till att öka skatterna för att komma till rätta med problemen?
·         Går det att göra omfördelningar av resurser inom den offentliga förvaltningen till förmån för välfärdssektorn?
·         Kan privat kapital öka resurserna inom välfärdssektorn?
·         Kan frivilligarbete och ideella insatser öka resurserna inom välfärden?


3.   Vilka följder får en skattehöjning?
·         En skattehöjning drabbar alltid låg och medelinkomsttagarna mest, hur man än utformar skattepolitiken. Finns det förståelse för skattehöjningar bland dessa grupper?
·         Är det möjligt att få väljarmajoritet för en skattehöjning?
·         Vilka samhällsekonomiska följder får en skattehöjning?
·         Hur vet man att en skattehöjning kommer att öka resurserna inom välfärden?
·         Hur vet man att inte resursbehovet inom välfärden bara ökar så att man ständigt måste öka skatterna?


Vilka svar på dessa frågor har Greider?
3 kommentarer:

Anonym sa...

Du har en för snäv definition av välfärd för att du ska kunna greppa problemet. Det du menar med välfärd är bara en del av vad vi alla vill ha i våra liv.

Resurser är alltid begränsade. Vi bor på en planet med en yta som inte ökar som vi skulle behöva. Vi skulle behöva en jord som blev större i takt med att vi blir fler och vi vill ha mer.

Det Göran Greider gör är att förneka alla andra behov en de han godkänner. Lätt för honom, han har väl så han klarar sig med råge tack vare presstödet.

Svårare för andra.

Det finns ingen lösning, vi kan bara prioritera och givet att vi måste prioritera och det måste vi så är det bäst att var och en får prioritera på egen hand.

Vi måste börja betala mer för just det vi vill att den offentliga sektorn ska göra för just oss.

De äldre är en välbärgad grupp men spridningen är stor men ska några betala mer för att få bättre omsorg på äldre dar är det just de äldre. De unga har inte råd, så enkelt är det.

Thomas sa...

Vissa aktiva vänstergrupper (främst i Stockholmstrakten) kräver gratis kollektivtrafik. När jag frågar vad man i så fall ska skära ner på får jag bara svaret: "Det behöver inte skäras ner på någonting. Det är bara att höja skatterna". Så det är en intressant fråga du tar upp - vad ingår egentligen i begreppet "Välfärd"?

Anonym sa...

Här finns hundratals miljarder som högern har omfördelat till de redan rika:
Slopandet av fastighetsskatten och förmögenhetsskattrn, jobbskatteavdraget,privata välfärdsföretags vinster(=våra skattepengar som ibland hamnar i skatteparadisen,nerdragna ersättningar inom arbetslöshetsersättning,sjukersättningar och pensioner.

Bengt Nilsson, klassisk sosse