tisdag 15 maj 2012

Ska den sjuke patienten få vård eller slängas ut på gatan?


Ingen tjänar på att Grekland lämnar euron eller EU.
Allra minst de fattiga i landet som nu, inpå bara kroppen, drabbats av krisen.
De kapitalägande grekerna kommer alltid att kunna förse sig mest av det som blir kvar.
Kan inte en ny regering bildas och Grekland utan styre lämnar EU blir det politiskt och ekonomiskt kaos i landet.

Det var i sådana lägen som diktatorer grep makten för att med fast hand styra landet ur krisen.
Men med militärdiktauren på 70-talet i gott minne förefaller detta inte vara ett alternativ till den havererade demokratin i Grekland.
En tjänstemannaregering är vad som kan komma närmast en diktatur. Men en sådan måste ändå ha mandat från väljarna att ta ställning till sparpaket, omförhandlingar med EU, EMU och EU.
Grekland närmar sig den folkomröstning som Papandreou föreslog innan han tvingades avgå.

Den tyske veckotidningen Wirtschaftswoche har räknat ut vad kostnaden skulle bli för en grekisk sorti ur EU-samarbetet, med återgång till den gamla valutan drachmen. Om man kombinerar lånen som Grekland redan fått ur olika EU-kassor, från eurogruppen, ECB och IMF, så skulle totalsumman bli 276 miljarder euro. Cirka 77 miljarder euro av dessa skulle täckas av tyska skattebetalare.

Efter ett utträde ur EU eller euron måste de styrande, oavsett politisk färg, devalvera en valuta som inte finns och återinföra drachmen.
Återinförs drachmen innebär det i praktiken en devalvering. De fattiga kommer att få lida än värre.

Det värsta är att Greklands kris inte enbart är ekonomisk och politisk.
Grekland måste, för att klara sig ur krisen, bygga om hela den centrala administrationen.
Byråkratin är enorm och framför allt ineffektiv. Skatteuppbörden fungerar inte. Kvittotvång finns med efterlevs inte, inte ens av myndigheterna.

I dag är myndigheternas enda kontroll på att medborgarna fullgör sina ekonomiska skyldigheter gentemot staten - elräkningen.
Vad du än ska uträtta i Grekland måste du visa upp en betald elräkning.
Myndigheterna har häftat flera olika avgifter till elräkningen. Har du inte betalat elräkningen så stängs elen av men du förlorar också bevis på din betalningsförmåga och många samhällstjänster utöver eldistributionen.
Vänner som bor i Grekland berättar att man inte kan köpa diesel eller få registreringsskyltar till bilen om man inte visar elräkningen.
”Utan elräkning finns man inte” säger de.

Elbolagen, även det statliga och kommunala, som får in betalningar från medborgarna levererar inga pengar till staten eftersom de säger att staten är skyldig dem pengar.
Personnummer finns ännu inte. Om du ska bevisa din identitet gäller endast passet men vid en enkel ekonomisk transaktion med myndigheter måste du kunna uppge vad din far och mor hette, även moderns flicknamn och föräldrarnas födelsetid och födelseort.

När politiska höjdare inom EU, liksom EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, antyder att Grekland kanske måste lämna EU är adressen riktad till de grekiska politikerna och väljarna att skärpa sig.  
Men även ekonomen Paul Krugman förutspår, utan politiska avsikter, att Grekland lämnar EU om en månad

 Men frågan är om någon tjänar på ett utträde.
Den sjuke patienten behöver alltjämt vård. Att slänga ut honom på gatan hjälper honom inte.

Inga kommentarer: